Zorg

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg die we thuis krijgen (Wmo) en voor de jeugdzorg. Daarnaast gaan gemeenten ook over de participatiewet, waarmee ze moeten zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan.

Het Rijk heeft besloten om deze taken aan gemeenten over te hevelen, omdat het de bedoeling is dat de zorg samen met u aan de keukentafel geregeld kan gaan worden. Gemeenten staan dichterbij ons en zo kunnen we de hulp krijgen die we nodig hebben, is de gedachte.

De eerste jaren zijn er de nodige opstartproblemen geweest. Nu drie jaar later blijkt dat gemeenten enorme tekorten hebben op de zorgbegroting. Want tegelijk met de verandering, moest er flink bezuinigd worden.

In ons zorgdossier volgen wij de ontwikkeling van de overgang van de zorg naar gemeenten. Lees hieronder de verhalen over de Gelderse zorg: Huishoudelijke Hulp - Jeugdzorg - Mantelzorg - PGB - Werken in de Zorg - Ouderenzorg - Zorgfraude - Participatiewet.

 

Wat is uw ervaring met de zorg in uw gemeente? Laat het ons weten! Mail naar zorg@gld.nl


werken in de zorg

werken in de zorg

Over de acties in de thuiszorg om banen te behouden en over zorgverleners die hun pgb-salarissen te laat uitbetaald krijgen. Lees in het dossier Werken in zorg alles over dit onderwerp

huishoudelijke hulp

huishoudelijke hulp

Gemeenten moeten fors bezuinigen op de schoonmaak in huis. En elke gemeente neemt weer andere maatregelen. Lees hier de verhalen van zorgverleners en hulpvragers over de consequenties van de veranderingen in de thuiszorg.

jeugdzorg

jeugdzorg

Gemeenten zijn sinds 1 januari ook verantwoordelijk voor jeugdzorg. Een deur dichterbij dus, maar is dat in de praktijk ook zo? In het dossier Jeugdzorg leest u alles over de veranderingen.

mantelzorg

mantelzorg

Zelfredzaamheid en participatie zijn belangrijke thema's bij de veranderingen. Er zal een groot beroep gedaan worden op mantelzorgers. Meer over deze belangrijke rol leest u hier.

ouderenzorg

ouderenzorg

Het wordt steeds moeilijker om voor een verzorgingshuis in aanmerking te komen. Als oudere word je geacht langer zelfstandig te blijven wonen. En dan is goede thuiszorg van belang. Lees hier meer verhalen over zorg voor ouderen.

pgb

pgb

Lees hier verhalen over het persoonsgebonden budget. Het pgb ligt al een tijdje onder vuur. Er zou te veel misbruik van worden gemaakt. En er wordt steeds kritischer gekeken of iemand wel of geen pgb krijgt toegewezen. Lees meer over het toekennen van pgb's, over misbruik van pgb-gelden en de controle hierop en over de problemen met de overgang naar de Sociale Verzekeringsbank.

zorgfraude

zorgfraude

Sinds de overgang van de zorg naar de gemeente zijn er steeds meer bedrijven die zorg aanbieden. Deze bedrijven mogen winst maken, maar dat mag niet ten koste van de zorg gaan. Lees hier meer verhalen over cliënten die klagen over de geleverde zorg en de controle op de kwaliteit van zorg.

participatiewet

participatiewet

Meedoen is belangrijk. Daarom is het plan dat zoveel mogelijk mensen met een beperking aan de slag gaan bij gewone werkgevers. Lees hier onze berichtgeving over dit onderwerp.


Nieuws over de zorg