Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg die we thuis krijgen (Wmo) en voor de jeugdzorg. Gemeenten gaan ook over de participatiewet, waarmee ze moeten zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan.

Het Rijk heeft besloten om deze taken aan gemeenten over te hevelen, omdat het de bedoeling is dat de zorg samen met u aan de keukentafel geregeld kan gaan worden. Gemeenten staan dichterbij ons en zo kunnen we de hulp krijgen die we nodig hebben, is de gedachte.

Maar zo'n overgang gaat niet meteen van een leien dakje. Zo zijn er veel ict-problemen geweest, doordat systemen van gemeenten en bijvoorbeeld jeugdzorg niet optimaal met elkaar kunnen communiceren. Sociale wijkteams zijn ingericht met nieuwe mensen van diverse disciplines die aan elkaar en aan elkaars vakgebied moeten wennen.

En ondertussen moet er bezuinigd worden. De eerste klappen vallen vooral in de thuiszorg. In een aantal gemeenten wordt er gestopt met de huishoudelijke hulp en in veel gemeenten wordt de hulp verminderd. Met als gevolg dat bejaarde hulpbehoevenden naar de rechter gaan om ervoor te zorgen dat hun huis alsnog wordt schoongemaakt.

Veel thuishulpen krijgen inmiddels te maken met loonsverlagingen en zien hun banen steeds meer verdwijnen. De vakbond blijft hierover ondertussen de noodklok luiden.

Lees hieronder de verhalen over de consequenties van de overheveling van de zorg naar gemeenten.


werken in de zorg

werken in de zorg

Over de acties in de thuiszorg om banen te behouden en over zorgverleners die hun pgb-salarissen te laat uitbetaald krijgen. Lees in het dossier Werken in zorg alles over dit onderwerp

huishoudelijke hulp

huishoudelijke hulp

Gemeenten moeten fors bezuinigen op de schoonmaak in huis. En elke gemeente neemt weer andere maatregelen. Lees hier de verhalen van zorgverleners en hulpvragers over de consequenties van de veranderingen in de thuiszorg.

jeugdzorg

jeugdzorg

Gemeenten zijn sinds 1 januari ook verantwoordelijk voor jeugdzorg. Een deur dichterbij dus, maar is dat in de praktijk ook zo? In het dossier Jeugdzorg leest u alles over de veranderingen.

mantelzorg

mantelzorg

Zelfredzaamheid en participatie zijn belangrijke thema's bij de veranderingen. Er zal een groot beroep gedaan worden op mantelzorgers. Meer over deze belangrijke rol leest u hier.

ouderenzorg

ouderenzorg

Het wordt steeds moeilijker om voor een verzorgingshuis in aanmerking te komen. Als oudere word je geacht langer zelfstandig te blijven wonen. En dan is goede thuiszorg van belang. Lees hier meer verhalen over zorg voor ouderen.

pgb

pgb

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de uitbetalingen van pgb-gelden. Lees hier meer over de problemen met deze betalingen.

participatiewet

participatiewet

Meedoen is belangrijk. Daarom is het plan dat zoveel mogelijk mensen met een beperking aan de slag gaan bij gewone werkgevers. Lees hier onze berichtgeving over dit onderwerp.

samen voor elkaar

samen voor elkaar

Er ontstaan steeds meer initiatieven in dorpen en wijken om voor elkaar te gaan zorgen. Zoals jongeren die bij ouderen gaan wonen om ze te kunnen helpen. Lees hier meer.


Nieuws over de zorg