Zelfredzaamheid

De veranderingen zijn volgens het kabinet nodig, omdat het de bedoeling is dat we langer thuis blijven wonen en dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig leeft. Daarmee wordt ook geld bespaard. We moeten meer gebruik gaan maken van hulp uit onze omgeving. Er zal altijd eerst gekeken worden wat u zelf nog kunt en wie in uw omgeving (familie, buren, vrienden, vrijwilligers) zou kunnen helpen voordat professionele hulp ingezet gaat worden.

Sociale wijkteams

Daarnaast is het de bedoeling dat er in de meeste gemeenten 1 regisseur komt die in overleg met u de zorg regelt. Nu is het nog zo dat iemand met meerdere hulpverleners te maken kan hebben, die geen contact met elkaar hebben. Om het overzicht op de zorg te houden maken veel gemeenten gebruik van sociale wijkteams. Zij zullen uw directe aanspreekpunt zijn en samen met u zoeken naar oplossingen voor uw probleem. Het kan dan gaan om hulp in de huishouding, individuele begeleiding, dagbesteding of een kort verblijf waar u tijdelijk opgevangen wordt als dat nodig is. Maar het sociale team zal ook naar de situatie van een gezin kijken en kijken wat daarbij nodig is. Hierbij kan dan bijvoorbeeld ook jeugdzorg ingeschakeld worden.

De ene gemeente is de andere niet

Door de overheveling naar de gemeente betekent het dat elke gemeente zelf zal bepalen hoe de zorg ingericht wordt en met welke partijen afspraken worden gemaakt. Het kan dus zo zijn dat u in de ene gemeente nog wel huishoudelijke hulp krijgt en bij de andere niet. Als u vragen heeft over wat wel en niet mogelijk is in uw situatie, kunt u dan ook het beste bij uw eigen gemeente terecht.

Het Rijk en gemeente geven aan dat iedereen de zorg moet blijven krijgen die nodig is. Vindt u dat dit voor u niet het geval is, laat het ons weten. Wij horen graag uw verhaal op zorg@gld.nl.