Voorwaarden voor deelname aan winactie
‘overnachting bij Alpacadroom’.

Algemeen

 1. Deelname aan spellen en acties is uitgesloten voor medewerkers van Omroep Gelderland, het Internet- en reclamebureau, bedrijven die de prijzen sponsoren, alsmede de familieleden hiervan.
 2. De prijs die u via Omroep Gelderland wint is persoonsgebonden. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar aan derden, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 3. Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens en/of email opgeven, worden van deelname uitgesloten.
 4. Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie oftewel ouder te zijn dan 16 jaar, oftewel de schriftelijke toezegging te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. Omroep Gelderland mag een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van de deelnemer te verifiëren.
 5. De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijk persoon. Er vindt bij deze actie een trekking van de winnaars plaats, tenzij anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.
 6. Omroep Gelderland behoudt zich het recht voor de samenstelling van het prijzenpakket te wijzigen.
 7. De winnaar zal per mail of telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Omroep Gelderland kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden.
 8. Omroep Gelderland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in haar netwerk, hardware of software die resulteren in gegevens die verloren zijn gegaan.
 9. Omroep Gelderland behoudt het recht voor om de actie naar eigen goeddunken te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiek bekend worden gemaakt.

Alpacadroom

 1. De overnachting wordt geboekt op basis van mondeling overleg met de eigenaren van Alpacadroom.
 2. De winactie is alleen geldig voor huishoudens, bestaande uit minimaal 2 tot maximaal 4 personen. Dit i.v.m. het in acht nemen van de RIVM-maatregelen. Het is niet toegestaan om samen met een ander huishouden te overnachten.
 3. Binnen enkele weken worden de contactgegevens van de winnaar doorgegeven aan Alpacadroom. De eigenaren van Alpacadroom nemen contact op met de winnaar om de boeking af te ronden.
 4. Indien de overnachting niet door kan gaan vanwege ziekte kan er in overleg met de eigenaren van Alpacadroom een nieuwe datum worden afgestemd. Afzegging in geval van ziekte dient uiterlijk 24 uur van tevoren gemeld te worden.