A1 A1 Amsterdam richting Apeldoorn,
Langzaam rijdend verkeer tussen Hoevelaken en Barneveld
5 km
A12 A12 Utrecht richting Duitse grens,
Stilstaand verkeer tussen Arnhem-Noord en Zevenaar
6 km
A27 A27 Utrecht richting Gorinchem,
Langzaam rijdend verkeer tussen knp. Lunetten en Hagestein
4 km
A27 A27 Utrecht richting Breda,
Langzaam rijdend verkeer tussen Noordeloos en Werkendam
3 km
Bron: ANWB
Laatste update: dinsdag 24 november 2020 16:54