De SteenGoed Challenge is een zesdelige serie over monumentale gebouwen in Gelderland waarvoor een nieuwe toekomst wordt gezocht. Het zijn gebouwen met een groots verleden maar zonder toekomst. Gebouwen met een verhaal, het verhaal van de mensen die er
woonden of werkten; het verhaal van omwonenden uit dorp of stad waarvan het gebouw al vele jaren onlosmakelijk deel uitmaakt.

Programmapagina