Een serie portretten van mensen die zo uniek zijn dat ze als het ware 'met uitsterven worden bedreigd'. Vanwege hun uitzonderlijke levensstijl, opvattingen of vakmanschap.

Programmapagina