Wiebe van Dingen

Kunst van God?

Uitzending van zondag 25 december 2016 om 12:00

Meer info: https://www.omroepgelderland.nl/kunst-van-god-wiebe

Views 1939
Delen

Kind aan huis bij klompenmakers, smeden, slagers, botenbouwers, edelsmeden, glasblazers en last but not least bij houtbewerkers. Geboeid door het ambacht en blijvend op zoek naar vakmanschap. Hij ontwerpt in hout, glas en diverse metalen; creëert verrassende nieuwe dingen ‘out of the box’. Is gefocust op zijn specifieke materiaal dat zich in zijn denken en wandelen vaak openbaart onder de prachtige benaming: ‘waardeloos’. Steeds sterker komt een bijzondere trek naar boven, een voorliefde voor die materialen en die mensen, die door anderen worden ‘afgedankt’ en niet meer meetellen. Geraakt door de God, die de gans Andere is, wordt die voorliefde omgezet in prachtige kunstwerken.

Programmapagina