Doelgroep

Adverteren op Radio Gelderland, TV-Gelderland en de online kanalen van Omroep Gelderland

 

Doelgroep online reclame

Op de website en op de app van Omroep Gelderland kunnen bedrijven en organisaties online reclame maken. De voordelen van online reclame: het is meetbaar, snel en doelgericht (door targeting).

 

levensfase

posities tablet

huishoudens met kinderen (31,4%)

huishoudens zonder kinderen (29%)

alleenstaanden (29,6%)

inkomen

posities tablet

1,5 x modaal (41,2%)

modaal (19,8%)

2 x modaal (15,6%)

beneden modaal (13,1%)

2,5 x modaal of hoger (10,2%)

opleidingsniveau

posities tablet

midden (39,1%)

laag (33,5%)

hoog (27,4%)

Bereik
Maandelijks 1.074.000  unieke bezoekers.
Wekelijks 337.00 unieke bezoekers.
Dagelijks 114.000 unieke bezoekers.

 

Doelgroep reclame op radio

Radio is een kostenefficiënt medium, waarop snel een groot bereik gegenereerd kan worden. 

De radiocommercial bereikt dagelijks 126.700 luisteraars

 

 

sociale klasse

posities tablet

AB1 (46%)

B2 (8%)

CD (46%)

leeftijd

posities tablet

10-19 (1%)

20-34 (3%)

35-49 (13%)

50-64 (34%)

65+ (49%)

marktaandeel

posities tablet

Radio Gelderland (11,3%)

Q-music (11,5%)

Radio 2 (10,4%)

3FM (8,5%)

Radio 538 (7,8%)

Radio 1 (5,4%)

Sky Radio (4,5%)

Radio NL (3,7%)

100% NL (3,6%)

Optimaal FM (0,3%)

Doelgroep reclame op TV

Reclame op televisie heeft impact, visualiseert en creëert sfeer.

De televisiecommercial bereikt dagelijks 336.000 kijkers.

 

sociale klasse

posities tablet

A (9%)

B1 (22%)

B2 (11%)

C (51%)

D (6%)

leeftijd

posities tablet

10-19 (1%)

20-34 (10%)

35-49 (15%)

50-64 (42%)

65+ (32%)