Mogelijk 26 nieuwe sociale huurwoningen in Millingen aan de Rijn

MILLINGEN AAN DE RIJN - Het college van Berg en Dal stemt in met een stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van Woningbouwplan Schoollocatie Millingen aan de Rijn. Hierdoor komen er mogelijk 26 nieuwe sociale huurwoningen in Millingen. Een mooie ontwikkeling want er is grote vraag naar deze woningen. Op 20 mei bespreekt de gemeenteraad het plan.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wil de gemeente de gronden verkopen aan woningcorporatie Waardwonen. Met de bouw van 26 sociale huurwoningen wordt het grote tekort aan deze categorie woningen terug gedrongen.

Duurzaam bouwen

Per 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouw vergunningsaanvragen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Wethouder Nelson Verheul: “We streven ernaar dat de energie die de bewoners gebruiken, ook duurzaam wordt opgewekt op de daken. Als gemeente zetten we onze expertise in om te helpen en daar waar kansen liggen deze dan ook te benutten.”

Naast het duurzaam opwekken van energie voor de bewoners bekijken we ook hoe we het gebouw ‘circulair’ kunnen bouwen.

Erik Cuppen, directeur-bestuurder van Waardwonen, deelt deze ambitie en vult aan: “Naast het duurzaam opwekken van energie voor de bewoners bekijken we ook hoe we het gebouw ‘circulair’ kunnen bouwen. Hierbij is aandacht voor de herkomst van de te gebruiken bouwmaterialen en wordt nu ook al rekening gehouden met mogelijk hergebruik in de verre toekomst.”

Gemeenteraad

In de gemeenteraad van mei vraagt men aan de raad de ontwikkeling mogelijk te maken door de grondexploitatie te openen en een krediet beschikbaar te stellen. Na akkoord van de raad volgt er een overeenkomst met Waardwonen. Vervolgens kan de corporatie een omgevingsvergunning aanvragen.

De planning is om in 2022 te starten met de bouw van de woningen. In 2023 moeten de woningen klaar zijn voor de nieuwe bewoners.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Deel dit artikel: