Barneveld bespreekt visie op fusie

BARNEVELD - Het dorpenbeleid, de financiële gevolgen voor de inwoners en een peiling. Zomaar een greep uit de zaken die commissieleden van de gemeente Barneveld dinsdagavond bespraken over de mogelijk aanstaande fusie met de gemeente Scherpenzeel.

Op de agenda stond de zienswijze op de samenvoeging. Daarin laat de gemeente Barneveld aan de provincie haar visie op de fusie weten. Het college heeft zelf een conceptzienswijze opgesteld, waar het merendeel van de raad in de volgende raadsvergadering mee lijkt in te stemmen.

Desalniettemin waren er een hoop vragen, waaronder over de financiële situatie van de gemeente. Barneveld heeft een niet sluitende meerjarenbegroting. Meerdere commissieleden lieten weten bang te zijn dat de inwoner straks voor de kosten van de fusie opdraait en dat belastingen door de fusie zullen stijgen. Volgens verantwoordelijk wethouder Hans van Daalen is die angst niet gegrond en zal het college er alles aan doen stijgende lasten te voorkomen.

Dorpenbeleid 2.0

De gemeente wil daarnaast verdere stappen zetten met het ontwikkelen van het nieuwe dorpenbeleid 2.0. De kernen van de gemeente moeten hiermee meer zeggenschap krijgen. De provincie hecht hier veel waarde aan, omdat zij vindt dat Scherpenzeel op deze manier toch nog autonomie houdt. En daar wringt volgens Lokaal Belang-voorvrouw Mijntje Pluimers de schoen. "De provincie wil dit dorpenbeleid gebruiken als legitimatie van de fusie, terwijl wij het als raad nooit over een dorpenbeleid hebben gehad. Ik heb geen idee wat ermee gaat gebeuren." Arjen Korevaar van Pro'98 verwijt Lokaal Belang het dorpenbeleid als iets negatiefs te zien. "Ik ervaar het dorpenbeleid juist als compliment, waar we wat mee kunnen." Ook wethouder Van Daalen is het daarmee eens. "Het dorpenbeleid is hoe dan ook goed voor onze dorpen, met of zonder Scherpenzeel."

Peiling

Ook waren er twee insprekers, in dit geval beiden geen inwoner van de gemeente Barneveld. Jaap van Donselaar, van Burger Initiatief Scherpenzeel Zelfstandig, wees de commissieleden aan het begin van de vergadering op de recente peiling die in Scherpenzeel is geweest. 82 procent van de Scherpenzelers sprak zich op dat moment uit tegen de fusie. Van Donselaar wilde van de Raadsleden weten in hoeverre zij die keuze van Scherpenzelers respecteren en wat zij daarmee willen doen.

Zie ook: Scherpenzelers willen zelfstandig blijven

Vier van de zeven partijen reageerden op dit verzoek. Lokaal Belang meldde de keuze van de inwoners “van harte” te respecteren. Lukas Scheijgrond van de ChristenUnie verwees Van Donselaar terug naar de eigen gemeente. “Wij zijn hier geconfronteerd met een besluit provincie en we moeten nadenken over wat het betekent voor onze dorpen en inwoners. Datzelfde vindt in Scherpenzeel plaats. In die zin zou u dus bij het college van Scherpenzeel moeten zijn.” VVD zegt de uitslag te respecteren, maar niet zo goed te weten wat Barneveld daarmee moet doen. CDA sloot zich bij deze woorden aan.

De andere inspreker, Mathijs van der Tang van SGP-jongeren Vallei en Rijn, waar de gemeente Scheprenzeel onder valt, is net als Van Donselaar tegen een fusie. “Jongeren willen de zeggenschap over hun eigen gemeente behouden. Dat lukt niet met een fusie.” Volgens Van der Tang is de voltallige gemeenteraad van Scherpenzeel tegen een fusie met Barneveld, maar na correctie van een aantal commissieleden nam hij die woorden terug. De Scherpenzeelse oppositie is namelijk voorstander van de fusie.

Op woensdag 21 april, over een kleine twee weken, spreekt de gemeenteraad verder over deze zienswijze.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Meer over dit onderwerp:
BARNEVELD GEMEENTE BARNEVELD
Deel dit artikel: