Lot 7 ‘waardevolle’ beuken St. Agnetenweg nog niet bezegeld

NIJMEGEN - De zeven dikke beuken waarvoor de gemeente een kapvergunning heeft verleend aan projectontwikkelaar KlokGroep die er een woonzorgcentrum voor beschermd wonen realiseert, zijn nog niet definitief ten dode opgeschreven. Er wordt onderzocht of de bomen te behouden zijn. GroenLinks stelde schriftelijke vragen aan het college over de kap van de bomen.

Ruimte nodig voor fundering

Op het terrein dat ontwikkeld wordt staat een rij oude beuken met een omtrek tot wel 211 centimeter die van de ODRN een hoge waardering van 120 punten hebben gekregen. De bomen zijn volgens onderzoek in uitstekende conditie. Voor de kap wordt onder andere de reden gegeven dat ze het zicht op het Maas-Waalkanaal blokkeren. Dat is wat betreft GroenLinks geen acceptabele reden om de bomen te kappen. Daarnaast is er bij de beuken sprake van betonplaten die KlokGroep wil verwijderen, wat mogelijk tot aantasting van de bomen leidt en tot minder windvastheid. “De locatie van het gebouw staat direct in de fysieke ruimte van de bomen”, antwoordt het college. “De boomkroon en -wortels belemmeren het realiseren van het gebouw. Voor het aanbrengen van de fundering van het gebouw is ruimte nodig. De betonplaten moeten tot zeker vier meter vanuit de stam verwijderd worden vanwege de aanleg van de fundering.”

"Bomen blijven staan als dat mogelijk blijkt"

Dat wil nog niet zeggen dat de bomen al ten dode opgeschreven zijn, blijkt uit de beantwoording van het college. Ten eerste is er nog sprake van een bezwaartermijn. “We zijn al met de ontwikkelaar overeengekomen dat de beuken niet worden gekapt binnen de bezwarentermijn”, laat het college weten. “Tevens hebben we afgesproken dat de ontwikkelaar een specifieke boomeffectanalyse doet gericht op het effect op de boomwortels. Er wordt niet gekapt tot dat onderzoek uitwijst dat de bomen niet duurzaam gehandhaafd kunnen worden. Daarnaast is afgesproken, dat als behoud mogelijk blijkt, de bomen blijven staan. Een dezer dagen verwachten wij de uitslag van de boomeffectanalyse. Hiervoor zullen ook proefsleuven gegraven worden om te kijken of de bomen te behouden zijn in relatie tot het (deels) weghalen van de betonplaten èn de noodzakelijke wortelkap. Wij zijn van mening dat daar waar de verwijdering van betonplaten niet noodzakelijk is voor de bouw van het complex, er voorzichtig gehandeld moet worden ten behoeve van de bomen.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

 

 

 

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Deel dit artikel: