Inspectie grijpt opnieuw in bij jeugdhulpverlener in Tiel

Verlener van jeugdhulp Relaunch in Tiel moet subiet haar cliënten overdragen aan een andere zorgaanbieder. Er zou te veel mis zijn met de kwaliteit van zorgverlening. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft weinig vertrouwen dat dit beter wordt.

Relaunch is in feite een voortzetting van Job Lanceer. Tielenaar Cok van den Heuvel richtte deze zorgonderneming op vanuit zijn werkplaats voor klassieke brommers en motoren. Op onorthodoxe wijze zou hij jongeren met complexe problematiek weer op het het juiste spoor krijgen, claimde hij.

De inspectie constateerde echter grote tekortkomingen. Daarbij kreeg Van den Heuvel het met de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren aan de stok. Die eisten 1,3 miljoen euro terug voor zorg die wel betaald maar niet geleverd zou zijn. Job Lanceer ging eind 2017 failliet.

Van den Heuvel heeft altijd aangegeven dat de beschuldigingen onterecht zijn en dat hij door wilde met de zorgverlening. In 2018 is hij Relaunch begonnen.

Eerste inspectie eind 2018

Uit een inspectiebezoek van eind 2018 blijkt al dat er weinig op orde was bij het zorgbedrijf. Er was toen één cliënt, die van buiten de regio kwam. Er liep wel al een aanvraag voor nog acht cliënten. Van de diverse verbeteringen die moesten worden doorgevoerd, is blijkens tussenrapportages en uiteindelijk een inspectiebezoek in november vorig jaar weinig terechtgekomen.

Volgens de inspectie zijn er tekortkomingen in het betrekken van de wettelijke vertegenwoordigers bij de zorg. Bestuurder Van den Heuvel is de enige zorgverlener en bespreekt de zorg alleen met cliënten. De zorgdossiers zijn niet op orde en de bestuurder heeft geen relevante zorgopleiding gevolgd. Er wordt volgens de inspectie niet gewerkt aan de structurele verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ook wordt medicatie niet volgens de regels verstrekt.

Cliënten overgedragen

Alles bij elkaar ernstig genoeg om nu in te grijpen, vindt de inspectie. Relaunch mocht al geen nieuwe cliënten meer aannemen. De huidige cliënten moeten uiterlijk dinsdag 2 februari worden overgedragen aan door de inspectie goedgekeurde zorgverleners.

Het gaat dan inmiddels om drie cliënten in het kader van de Wet langdurige zorg. Volgens de inspectie zouden er ook zo'n zes cliënten vanuit de Wmo geholpen worden. De gemeenten waar zij ingeschreven staan, gaan over het bewaken van de kwaliteit van deze zorg.

'Menselijke aanpak'

Het zorgbedrijf stelt dat het rapport van de inspectie feitelijk onjuist is. Volgens Van den Heuvel wordt er alleen gekeken naar randvoorwaarden en gaat de inspectie voorbij aan de noodzaak en de behoefte van de cliënten.

Die zouden juist voor Relaunch kiezen vanwege de menselijke aanpak. Het bedrijf stelt eraan te werken om ook de randvoorwaarden op orde te brengen, zodat deze aanwijzing door de inspectie ongedaan kan worden gemaakt.

Zie ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Deel dit artikel: