Warmtebedrijf Ede blijft vaag over herkomst biomassa

EDE - Waar komt het hout precies vandaan dat wordt verbrand in de drie biomassacentrales in Ede? Is dat afkomstig uit de regio en is het duurzaam gekapt? Warmtebedrijf Ede wil daar geen duidelijk antwoord op geven, ook niet na lang aandringen.

Door Fleur Bubbert/Bureau Spotlight

Bureau Spotlight, lokale onderzoeksjournalistiek in de Foodvalley, is al sinds november 2019 bezig met onderzoek naar de biomassacentrales aan de Geerweg, Knuttelweg en Dwarsweg in Ede. Bij de start van dit dossier kwamen er al snel mails van bezorgde omwonenden, met als regelmatig terugkerend thema: waar komt dat hout precies vandaan?

Vertrouwelijk inzien

Ruim een jaar later kunnen we nog steeds geen duidelijk antwoord geven op deze vraag, terwijl we deze wel meerdere keren hebben uitgezet bij Warmtebedrijf Ede.

Sinds een half jaar zijn er gesprekken over het vertrouwelijk inzien van de contracten van het bedrijf met de leveranciers van biomassa, zodat we kunnen controleren waar het hout vandaan komt.

Eerder deze maand verwees Warmtebedrijf Ede naar een kaartje op haar website met daarbij de claim dat 80 procent van de biomassa voor de Edese centrales uit een straal van 50 kilometer rond Ede komt.

De overige 20 procent komt volgens het warmtebedrijf uit plaatsen op maximaal 150 kilometer van Ede. ,,Een grotere afstand is ongewenst vanuit het oogpunt van duurzaamheid alsook het beheersbaar houden van de transportkosten’’, staat er als toelichting bij.

Boomstronken

Warmtebedrijf Ede meldt bij het kaartje verder geen rond stamhout te gebruiken. ,,Onze biogrondstoffen zijn afkomstig van grove takken, snoeihout en boomstronken.’’ En dat materiaal is volgens de onderneming afkomstig uit onderhoud van landschap, tuin, park en infrastructurele werken en uit bosbeheer.

Dit alles kunnen we niet controleren, omdat Warmtebedrijf Ede ons vorige week heeft gemeld toch geen inzicht te willen geven in de contracten met hun leveranciers. Alle leveranciers beschikken volgens het warmtebedrijf over een zogenoemde Better Biomass-certificering (www.beterbiomass.com). Dit betekent dat het hout dat zij leveren duurzaam geproduceerd en verwerkt is en een duurzame herkomst heeft. Deze certificering gaat uit van internationaal erkende duurzaamheidseisen.

Zelf heeft Warmtebedrijf Ede geen Better Biomass-certificering. Wel hoopt het bedrijf deze in de loop van het jaar te verkrijgen.

Vanuit Bureau Spotlight blijven we aandringen om de contracten met leveranciers in te zien, zodat we kunnen vaststellen of Warmtebedrijf Ede inderdaad zo duurzaam te werk gaat als het bedrijf beweert.

Toekomst

De drie Edese biomassacentrales voeden een warmtenet, waarop circa 20.000 woningen en bedrijven zijn aangesloten, als alternatief voor aardgas. Dat gebeurt nu door het verbranden van hout, maar dat gaat volgens Warmtebedrijf Ede veranderen. ,,Andere bronnen die aangesloten (kunnen en gaan) worden zijn: restwarmte, aardwarmte, collectieve zonnewarmte, windwarmte en warmte uit water. Op het moment dat deze bronnen worden aangesloten, wordt het aandeel duurzame biogrondstoffen kleiner. Op termijn zijn de bio-energieinstallaties dan alleen nog nodig bij piekvraag en als back-up.''

Fleur Bubbert doet voor Bureau Spotlight, lokale onderzoeksjournalistiek in de Foodvalley, onderzoek naar de biomassacentrales in Ede. Reageren? Mail naar bureau@bureauspotlight.nl. Bureau Spotlight is een samenwerking van BDUmedia, Omroep Ede en de School voor Journalistiek in Ede, met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Meer over dit onderwerp:
EDE GEMEENTE EDE
Deel dit artikel: