Miljoenen voor nattere voeten in de Achterhoek

HEELWEG - De droogte zorgt voor behoorlijk wat kopzorgen in de Achterhoek. De afgelopen drie jaar had de regio te kampen met extreem lage grondwaterstanden. Iedereen voelt de pijn en daarom hebben diverse partijen een overeenkomst getekend om de droogte aan te pakken. Tientallen miljoenen euro's worden uitgetrokken om de voetjes natter te krijgen.

Net als de voorgaande jaren begint het Waterschap nu al om al het regenwater dat valt zo goed mogelijk vast te houden. Het waterpeil in de sloten en wateren in de Achterhoek gaat omhoog en stuwen worden opgehoogd. Maar daarmee ben je er niet. Het hele watersysteem moet aangepakt worden. Waar in het verleden juist het water zo snel mogelijk uit het gebied moest, moet het nu zo lang mogelijk in het gebied blijven. Dat kan op kleine schaal, maar ook onorthodoxe ideeën worden onderzocht.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Grondeigenaren helpen mee

Inmiddels is klein en lokaal begonnen. Boeren en landgoedeigenaren hebben de afgelopen twee jaar een paar honderd duikerafsluiters in de slootjes bij hun weilanden neergelegd. Daarnaast zijn er ook al 100 droogtestuwtjes geplaatst en worden en komend jaar opnieuw 100 geplaatst.

"Uiteindelijk hopen we dat we er binnen een paar jaar duizend hebben geplaatst", zegt Schrijver. En dat alles om het water langer vast te houden in de haarvaten - de kleine beekjes en sloten - van het watersysteem.

De komende periode gaat het waterschap nog vaker 'de boer op', om agrariërs en natuurorganisaties te helpen om langer water vast te houden op hun eigen grond.

Zie ook: Droogte blijft groot probleem in Achterhoek

Aaltense Goor

De afgelopen jaren is er, als je lokaal kijkt, gewerkt in het Aaltense Goor. Dat is een bijzonder natuurreservaat onder de rook van Aalten. In het gebied komen bijzondere dieren en planten voor. "Daarnaast zie je hier de kleinschaligheid van de Achterhoek zoals die hier honderd jaar geleden ook was", legt Leon Ruesen van het waterschap uit.

Het gebied kwam echter onder druk te staan door verdroging en daarom hebben we de afgelopen jaren naar oplossingen gezocht." Uiteindelijk is aan de rand van het gebied landbouwgrond omgezet naar een soort van retentiegebied. "We hebben het weiland afgegraven en glooiingen aangebracht. Hierdoor kan het water hier opgevangen worden en kan het uiteindelijk langzaam doordringen naar het natuurgebied."

In dit voormalige weiland wordt nu water opgevangen Foto: Omroep Gelderland

Versnelling nodig

Het waterschap is blij dat het project dit jaar grotendeels afgerond is. "Maar we hebben er acht jaar over gedaan om zover te komen", zegt heemraad Peter Schrijver. "De komende jaren moeten er veel meer van dit soort projecten in de Achterhoek uitgevoerd worden, maar het tempo moet echt omhoog." Daarnaast is het volgens Schrijver van groot belang dat alle partijen meepraten. Voordat er hier ook maar één schop de grond in ging was er frictie. De oorspronkelijke plannen waren niet naar de zin van diverse partijen en dus kon er weer opnieuw begonnen worden. "We voelen allemaal de nood", legt Schrijver uit. "En dat betekent dat we er ook allemaal voor willen gaan en dat moeten we ook."

We moeten echt een tandje bijzetten

"Als we dit jaar opnieuw een hele droge zomer krijgen, dan staan de sloten komende zomer opnieuw leeg. Daarnaast is het ook de vraag hoe snel de klimaatverandering gaat. De afgelopen jaren zijn we echt verrast en als de klimaatverandering in dit tempo doorzet, dan moeten we echt een tandje bijzetten." Dit soort projecten zoals in het Aaltense Goor zal er echter niet voor zorgen dat er altijd water is.

Daarom zullen op sommige plekken grotere maatregelen nodig zijn. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar 't Klooster bij Hengelo dan zie je daar heel veel partijen samenkomen die water nodig hebben." In het gebied zitten boeren, industrie, natuur en pompt Vitens water op. "Je zou bijvoorbeeld, onorthodoxe maatregel, kunnen kijken of we water vanuit de IJssel kunnen daar kunnen laten infiltreren." Dat laatste vergt heel veel onderzoek en dat is zeker niet van vandaag op morgen geregeld. "Maar het is wel iets waar we nu studies naar gaan doen", legt Schrijver uit.

Zie ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Meer over dit onderwerp:
HEELWEG GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK
Deel dit artikel: