Verzorgingshuis Kalorama goed beoordeeld

BEEK-UBBERGEN - Dit najaar bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) twee keer een bezoek aan verzorgingshuis Kalorama. In september bij de hoofdvestiging in Beek en de afgelopen maand bij Veste Brakkestein in Nijmegen. Uit de conclusies van het inspectiebezoek blijkt dat Kalorama op alle onderdelen ruim voldoet aan de gestelde eisen.

De inspecteurs spraken met de raad van bestuur, de raad van toezicht, een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden en kregen een rondleiding. Bij de gesprekken, de rondleiding, de observaties en de documenten die de inspecteurs inzagen, werd gekeken naar de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener, sturen op kwaliteit, veiligheid en medicatieveiligheid. Uit de conclusies van het inspectiebezoek blijkt dat Kalorama op alle onderdelen ruim voldoet aan de gestelde eisen. De inspectie was bovendien lovend over de gerealiseerde verbeteringen bij Kalorama Veste Brakkenstein. Kalorama wordt gezien als een goed voorbeeld voor andere instellingen.

Eigen regie

“Het hebben en behouden van eigen regie door de bewoners vinden we bij Kalorama heel belangrijk”, aldus Bouwine van Roon, ondersteuner zelforganisatie. “De inspecteurs vinden dat ook en kijken daarnaar.”

Een van de normen van persoonsgerichte zorg is: voeren cliënten (bewoners) binnen hun eigen mogelijkheden zelf de regie over hun leven en welbevinden? Kwaliteitsverpleegkundige Roel Peters: “Daar doen we alles aan. Dat hebben we kunnen vertellen en laten zien. Een mooi voorbeeld is de bewoner die op de wachtlijst stond voor een andere locatie. Toen daar plek was, wilde hij niet bij Kalorama weg. De partner van de bewoner wilde wel dat hij zou verhuizen. Dan zou de partner minder reistijd hebben. De bewoner was in staat om zelf een beslissing te nemen. Samen met een activiteitenbegeleider is hij op bezoek gegaan bij de nieuwe locatie. Hij besloot dat hij op de oude plek wilde blijven wonen. In het oordeel van de IGJ hebben wij hem als zorgverleners geholpen met deze keuze en met het gesprek met de familie hierover. Dit is wat ons betreft een treffend voorbeeld hoe we een bewoner de eigen regie geven.”

Vervolgbezoek bij Veste Brakkenstein

Op 13 november was er een vervolgbezoek van de IGJ op de locatie Kalorama Veste Brakkenstein. Het aandachtspunt was infectiepreventie. Hierbij waren de inspecteurs erg lovend over de gerealiseerde verbeteringen. Naar aanleiding van de verbeterpunten na het inspectiebezoek van september 2019 is de spoelkeuken en het magazijn aangepakt. Enkele medewerkers hebben extra scholing over hygiënemaatregelen gehad en hebben hun vernieuwde kennis gedeeld binnen het team.

"De inspecteurs waren zelfs zo enthousiast dat ze Kalorama als een goed voorbeeld voor andere zorginstellingen zien. Dat is een mooie opsteker voor ons," aldus Kalorama.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!