Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Michael-Dominique Magielse

Christus Koning van het heelal.

Luister hier naar het fragment

Vandaag beginnen we aan de laatste week door het kerkelijk jaar. Volgende week begint een nieuw jaar met de start van de Advent op weg naar Kerstmis. En in de katholieke traditie wordt op de laatste zondag van het jaar het Feest van Christus, Koning van het heelal gevierd. Bij ‘koning’ denken we misschien al snel aan de succesvolle Netflix-serie The Crown, die afgelopen week zijn vierde seizoen is ingegaan. Miljoenen mensen wereldwijd vergapen zich in deze serie aan de koninklijke pracht en praal en familiaire intriges van de Britse royals. Of we denken aan onze eigen koning die vorige maand nogal in de belangstelling stond vanwege zijn voorgenomen vakantie naar Griekenland, juist op het moment dat in Nederland de boel vanwege Covid-19 weer op slot ging. De maatschappelijke en politieke onrust die hierover ontstond, zorgde ervoor dat koning Willem Alexander een dag later alweer het vliegtuig terug naar Nederland pakte. De koning stond in dit geval niet boven de wet.

Het koningschap van Christus dat vandaag gevierd wordt, is van een heel andere orde. Het gaat om een koning die niet verheven op het pluche van een troon zit, ver van zijn volk, maar juist een die onder de mensen wil zijn, een van-ons, een met-ons. Die geboren is in een stal en daar lag in een kribbe, een die zoals een herder tussen zijn schapen wil zijn. Jezus de koning, die zelf het beeld van de Goede Herder gebruikt, wil ons de liefdevolle zorg tonen die herders voor hun schapen hebben, de niet aflatende inzet om de kudde bij elkaar te houden en nabij te zijn. Zo een koning is Christus vol zorg en liefde voor ons.

De evangelielezing die bij het feest van vandaag hoort komt uit Matteus 25, waarin Jezus ons aanspoort daden van naastenliefde, van barmhartigheid te betonen aan mensen die honger en dorst hebben, die geen dak boven hun hoofd, geen kleding hebben, die ziek zijn of in de gevangenis zitten. Kortom het omzien naar de zwakken in de samenleving, want zegt Jezus: “al wat gij gedaan hebt voor een der geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan”. Juist in deze tijd van Covid-19 mogen wij de zwakkeren in de samenleving niet uit het oog verliezen. Mensen die ziek zijn, of bang zijn ziek te worden en het huis niet uit durven, mensen die een dierbare hebben verloren door corona, mensen die vrezen voor hun baan of voortbestaan van hun bedrijf. Jonge mensen die de focus op studie en leven verliezen. Zorg voor onszelf. In de zorg voor al deze mensen komt Christus ons tegemoet.

We mogen dus niet wegkijken, maar we worden opgeroepen om erop uit te gaan op zoek naar mensen die om aandacht of hulp verlegen zitten. Zo heeft Jezus dat zelf voorgeleefd. En hij geeft iedereen die zijn voorbeeld wil volgen de kracht om die opdracht aan te kunnen. Zo bouwen we samen met hem mee aan het Koninkrijk van God en kunnen we zelf dat Rijk al zichtbaar maken in het hier en nu. Het is een koninkrijk zonder gouden kronen en andere pracht en praal, maar gewoon als een herder tussen de schapen met onze voeten in de modder.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Deel dit artikel: