Geen gezamenlijk schoolgebouw ROC en Lingecollege in Tiel

TIEL - Sinds de aanstelling van Toine Schinkels als directeur-bestuurder van het Lingecollege in Tiel kwam het idee van een gezamenlijk schoolgebouw op het Veilingterrein  in Tiel. Maar het ROC Rivor bij monde van de voorzitter van het College van Bestuur, Stan Vloet, heeft laten weten de stekker nu uit dit plan te trekken.

“We dragen de ontwikkelingen op het Veilingterrein een warm hart toe, maar hebben in het belang van het behoud van goed middelbaar beroepsonderwijs in de regio, vanuit onderwijskundige en financiële redenen de keuze gemaakt om van verdere deelname aan de gezamenlijke nieuwbouw af te zien”, zo laat Vloet weten.

Ben Brink, projectwethouder Veilingterrein: “Ondanks dat ROC Rivor niet participeert blijft de combinatie van nieuwbouw van het Lingecollege en woningbouw uitgangspunt in het haalbaarheidsonderzoek voor het Veilingterrein. Samen met het ROC en het Lingecollege onderzoeken we hoe we op een andere wijze kunnen samenwerken om kwalitatief goed en breed beroepsonderwijs in Tiel te behouden en verder te versterken."

"Samen met gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development), woningcorporatie Thius en het Lingecollege zetten we ons in om van het Veilingterrein een aantrekkelijke stedelijke woon-, werk- en leeromgeving te maken. In het eerste kwartaal van 2021 moet duidelijk zijn of dit haalbaar is of niet” , zo laat hij weten.

Deel dit artikel: