Pand op Schependomlaan in Nijmegen wordt tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen

NIJMEGEN - Het Nijmeegse college heeft het pand op Schependomlaan 83 aangewezen om te fungeren als tijdelijke opvang voor dak- en thuislozen. Dat is nodig omdat de coronamaatregelen ervoor zorgen dat de capaciteit op andere locaties beperkt is. In eerste instantie kunnen hier 17 mensen opgevangen worden, maar de intentie is er om uiteindelijk coronaproof opvang voor 27 dak- en thuislozen mogelijk te maken. De buurt is al ingelicht over de nieuwe tijdelijke bestemming van de voormalige locatie van de zorgaanbieder Zahet.

Gevolgen coronamaatregelen en winter in aantocht

“De coronamaatregelen zorgen ervoor dat ook in een dak- en thuislozenopvang de anderhalve meter aangehouden moet worden”, zegt wethouder Grete Visser (D66). “Kijk je dan bijvoorbeeld naar de Hulsen, waar kamers met stapelbedden zijn, dan leidt dat ertoe dat er minder mensen op hetzelfde aantal vierkante meters kunnen worden opgevangen. Met de wetenschap daarbij dat de winter eraan komt en corona er sowieso voor zorgt dat het aantal dak- en thuislozen toenemen, moesten we snel op zoek naar een andere locatie om meer opvangcapaciteit te creëren.”

Al vergunning voor onderbrengen 17 mensen

Eerder werd het pand, dat eigendom is van de gemeente, gebruikt door zorgaanbieder Zahet. Zodoende is er al een vergunning verleend voor het onderbrengen van 17 mensen in het pand. Momenteel is er anti-kraakbewoning door studenten in het pand. “We hebben verschillende locaties bekeken, en dit was de beste”, vertelt Visser. Het is de bedoeling dat er dak- en thuislozen opgevangen worden die nog perspectief hebben om niet dakloos te blijven. “Zij krijgen dagbesteding en 24-uurs begeleiding op deze locatie.” Visser hoopt vanaf 1 december dak- en thuislozen te kunnen huisvesten in het pand. De bedoeling is om uiteindelijk 27 mensen hier op te vangen. Daarvoor wordt een vergunningaanvraag gedaan. “27 is het aantal mensen dat hier maximaal coronaproof met eigen sanitair ondergebracht kan worden.”

Buurt ingelicht

Het besluit werd vorige week al genomen, maar het college wilde eerst de buurt erover inlichten. Visser: “Dat is gebeurd middels een online inspraakavond. Natuurlijk maken mensen zich zorgen. Dak- en thuislozen worden vaak niet gezien als de fijnste buren. We hebben toegezegd ons best te doen om het zo leefbaar mogelijk te maken. Er zijn wijkagenten aan het woord geweest en er is een telefoonnummer van IrisZorg dat gebeld kan worden in het geval van overlast. Er komen evaluatiemomenten. Maar dat er andere mensen over straat gaan lopen dan men gewend is, is onvermijdelijk.”

Het pand stond eigenlijk op de nominatie om door de gemeente verkocht te worden. Dit is nu opgeschort tot in 2022.

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Nijmegen RN7 Nijmegen Nieuws
Deel dit artikel: