Rekenkamer tikt provincie op de vingers

ARNHEM - De Rekenkamer is kritisch op de provincie Gelderland. De provincie wil over tien jaar vijftig procent minder grondstoffen te gebruiken, maar het is volstrekt onduidelijk hoe het met die doelen staat.

Gelderland wil een voorbeeld zijn als het om circulaire economie gaat. Dat kan bijvoorbeeld in de wegenbouw, daar worden relatief veel grondstoffen gebruikt. En dat werkt, concludeert de Rekenkamer. Ook werkt Gelderland systematisch aan circulaire economie is de conclusie.

Maar hoeveel er nou precies bespaard wordt, is onduidelijk. Zo wordt niet gerapporteerd hoeveel grondstoffen er bespaard zijn en zijn er geen tussendoelen gesteld. Daarom is onbekend of Gelderland op schema ligt om over tien jaar vijftig procent minder grondstoffen te gebruiken. 

'Er komen meetbare doelen'

In het rapport staat ook dat de provincie niet meeweegt dat duurzaam asfalt van verder moet komen. De impact van het transport wordt niet meegenomen. De provincie stelt dat het asfalt uit Brabant komt, in plaats van Gelderland, omdat het daar duurzamer kan. "We willen die innovatie aanjagen. We zijn op zoek naar nieuwe manieren en willen die testen. Daarom nemen we de impact van dat transport nu niet mee."

Ook schrijft de provincie in het rapport dat het binnenkort wél met meetbare doelen wil gaan werken. Woensdagochtend wordt daar over gedebatteerd. 

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Arnhem Arnhem Nieuws
Deel dit artikel: