Forse financiële tegenvaller Wijchen: ventilatiesysteem schoolgebouw moet vervangen worden

WIJCHEN - Het ventilatiesysteem van een schoolgebouw aan de Leemweg in Alverna dat momenteel gebruikt wordt door het MaasWaal College moet dringend vervangen worden, nadat uit metingen is gebleken dat de CO2-waarden ruim de richtlijnen overschrijden. Dat levert een fors, onverwacht financieel nadeel op voor de gemeente Wijchen.

Ruim boven de GGD-richtlijn

De voormalige jongensschool aan de Leemweg in Alverna wordt momenteel gebruikt door het MaasWaal College als aanvullende locatie. Het gebouw heeft geen vorm van mechanische ventilatie. Vanwege de actualiteit rondom COVID-19 heeft het MaasWaal College de kwaliteit van het binnenklimaat in het gebouw gemeten aan de hand van concentraties CO2. Daarbij werd vastgesteld dat de CO2 waarden zeer ruim de GGD-richtlijn voor een gezond binnenklimaat overstijgen. “Dit geeft aan dat de luchtverversing ver onder de maat is”, laat het Wijchense college weten. “Hieruit mag worden afgeleid dat het risico op virusverspreiding hoger is dan in lokalen die voldoen aan de norm.”

96.000 euro

Normaal gesproken is het schoolbestuur eigenaar van een schoolgebouw en verantwoordelijk voor een toereikend binnenklimaat. Het schoolgebouw aan de Leemweg is eigendom van de gemeente. Als zodanig is de gemeente verantwoordelijk voor een toereikende ventilatie in het gebouw. Het levert een flinke onvoorziene uitgave op voor Wijchen, dat met moeite haar begroting sluitend kreeg. “Dit is heel onvoorzien”, vertelt wethouder Paul Loermans (Kernachtig Wijchen). “Putten uit de algemene reserve in deze gemeente is toch een beetje als iets uit de snoeppot pakken. Het kan niet zomaar.” Het vervangen van het ventilatiesysteem kost 116.000 euro. Het MaasWaal College draagt zelf 20.000 euro bij aan het plaatsen van een nieuw installatiesystem. Verder hoopt Loermans dat Wijchen aanspraak kan maken op een subsidie vanuit het Rijk. “Er is door minister Slob toegezegd dat er een subsidiepot is voor ventilatiemaatregelen in scholen om gezondheidsredenen.” De maximale subsidie zou 34.800 euro bedragen. Komt die er niet, dan moet het college maar liefst 96.000 euro afboeken uit de algemene reserve.

Beperkte gebruiksduur

Het MaasWaal College heeft uit zorg voor de gezondheid van personeel en leerlingen en in overleg met de gemeente de aanschaf en installatie van ventilatieapparatuur alvast in gang gezet. “Zij kunnen niet zonder deze lokalen”, vertelt Loermans. “Dus er is haast bij geboden.” Het schoolgebouw zal zeker nog twee schooljaren gebruikt worden door het MaasWaal College en is tevens per augustus 2021 de beoogde locatie voor de nieuw te stichten Algemeen Bijzondere Basisschool van Kans & Kleur. Naar verwachting zal de nieuwe basisschool zeker vijf jaar gebruik maken van het gebouw. Loermans: “Daarna kan het zijn dat er geen nut meer is voor het ventilatiesysteem in dit gebouw, want we moeten nog zien wat er dan mee gebeurt. Het kan zo zijn dat het een flinke investering met een beperkte gebruiksduur wordt.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Wijchen RN7 Wijchen Nieuws
Deel dit artikel: