Deel kiesgerechtigden over het hoofd gezien bij enquête Wijchen/Druten, 'opkomst' nu 30 procent

DRUTEN - Ruim 30 procent van inwoners van de gemeenten Druten en Wijchen hebben de enquête in het kader van het draagvlakonderzoek naar een mogelijke samenvoeging van de gemeente invult. De beide colleges spreken van een ‘geslaagde enquête’. Hoewel de deadline gepasseerd is, worden er toch nog meer indieners verwacht: een groep van een kleine 1500 personen heeft geen uitnodiging ontvangen voor het invullen van de vragenlijst en krijgt deze alsnog.

Bestemming 'onderneming'

In totaal hebben nu van de ruim 46.000 stemgerechtigde inwoners meer dan 14.000 mensen langs deze weg hun stem laten horen. Een groep van 1444 ontving echter nog geen uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst. Het betreft inwoners die wonen op een adres met bestemming ‘onderneming’ in plaats van ‘wonen’. Het gaat om respectievelijk 587 inwoners in Druten en 857 in Wijchen. De gemeente neemt zelf contact op met deze inwoners. Zij worden alsnog in de gelegenheid gesteld om de enquête in te vullen voor 26 oktober 23.59 uur.

Signalen vanuit inwoners

De fout werd opgemerkt door signalen vanuit de inwoners. “Het geluid werd steeds sterker dat er veel mensen waren die de enquête toch niet hadden ontvangen”, zegt de Wijchense burgemeester Marijke van Beek (PvdA). “Op basis daarvan zijn we op onderzoek uitgegaan en hebben we de fout kunnen opsporen.” Van Beek noemt de fout ‘jammer’ maar is wel blij dat de fout nog op tijd hersteld kan worden. “We hebben onze ruim 46.000 stemgerechtigden in beide gemeentes beloofd dat zij allemaal deel konden nemen aan de enquête. Het kan niet zo zijn dat we door een omissie als deze dat niet consequent uitvoeren.”

Fout onderzoeksbureau

Hoewel de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de colleges ligt, laat Van Beek wel doorschemeren dat de fout bij onderzoeksbureau I&O ligt zat. “We hebben de adressenlijst die wij doorgeven hebben aan hen naast de door hun gebruikte adreslijst gelegd. Toen bleek dat onze lijst niet één op één overgenomen is.”

Uitkomst

Voor de rest van de stemgerechtigde inwoners van beide gemeentes wordt de deadline voor het indienen van de vragenlijst niet verplaatst. Tot en met 5 november worden er nog bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners. Ook de uitkomsten van deze avonden worden meegenomen in het draagvlakonderzoek. Van Beek verwacht niet dat de nagezonden enquêtes voor vertraging op de planning gaan zorgen. “We gaan er nog steeds van uit dat we woensdag 11 november de uitkomsten van het draagvlakonderzoek openbaar kunnen maken. Op 17 november kan de gemeenteraad er dan in een openbare sessie technische vragen over stellen en op 1 december komt het als besluitvorming in beide gemeenteraden.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Druten Gemeente Wijchen RN7 Druten Nieuws
Deel dit artikel: