Inwoners Wijchen en Druten krijgen twee dagen extra voor indienen draagvlakenquête

WIJCHEN - De gemeentes Wijchen en Druten maken wat aanpassingen in hun draagvlakonderzoek onder inwoners naar een bestuurlijke fusie tussen beide gemeentes in het kader van de verscherping van de coronamaatregelen. Zo krijgen inwoners twee dagen extra om de draagvlakenquête in te vullen en in te dienen en worden er online bijeenkomsten georganiseerd.

Enquête indienen

Eigenlijk konden inwoners uiterlijk zondag 18 oktober hun ingevulde enquête indienen. Met deze enquête kunnen zij hun mening geven over of ze een fusie een goed of slecht plan vinden, of bijvoorbeeld acceptabel onder voorwaarden, en over wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van hun gemeente. De einddatum is nu met twee dagen verschoven naar dinsdag 20 oktober. De enquête kan digitaal ingevuld worden. Mensen die de voorkeur geven aan een papieren vragenlijst kunnen deze tot en met donderdag 15 oktober opvragen bij I&O Research.

Online alternatieven

De draagvlakbijeenkomsten die gepland staan in het kader van de bestuurlijke toekomst, worden als gevolg van de aanscherping van de coronamaatregelen aangevuld met andere mogelijkheden voor inwoners om hun mening te geven. “De geplande bijeenkomsten voldoen aan de richtlijnen”, zegt burgemeester Marijke van Beek (PvdA). “We besteden veel aandacht aan veiligheid. Maar we begrijpen dat niet iedereen wil of kan komen. Daarom bieden we online alternatieven. Zo kan iedereen zijn mening vormen over een mogelijke fusie en die mening delen in een veilige en prettige omgeving. En maken we van de nood een deugd omdat we bij online mogelijkheden niet gebonden zijn aan een maximum aantal deelnemers.”

Digitaal koffiemoment met wethouders

Op dit moment bekijkt de gemeente welke van de geplande draagvlakbijeenkomsten kunnen doorgaan. De bijeenkomsten in dorpshuizen kunnen sowieso doorgaan. Voor de bijeenkomsten die gepland staan in horecagelegenheden is dat nog niet duidelijk. De Drutense wethouder Willy Brink en de Wijchense wethouder Geert Gerrits organiseren op vrijdag 16 oktober een digitaal ‘koffiemoment’ met inwoners waarbij deze een bijdrage kunnen leveren aan het draagvlakonderzoek.

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

Deel dit artikel: