Tielenaar gaat flink meer belasting betalen om stad overeind te houden

TIEL - Om de voorzieningen in Tiel overeind te houden, moeten de inwoners de komende jaren fors meer belasting betalen. De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat met 10 procent omhoog. Ook toeristenbelasting, parkeertarieven, leges voor vergunningen en grafrechten worden verhoogd. Daarbij staan tal van bezuinigingen op het programma.

door Menno Provoost

De afgelopen jaren had Tiel te maken met steeds stijgende tekorten, vooral door de jeugdzorg. Die lijken op dit moment redelijk onder controle. De negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis zijn vooralsnog ook gedekt. Na grote onzekerheid over de financiële situatie in het voorjaar, is Tiel daarmee in wat rustiger vaarwater gekomen.

Wethouder Marcel Melissen noemt het een ingewikkelde operatie om tot een sluitende begroting voor de komende vier jaar te komen. Zo moest er voor het jaar 2022 bijna vier miljoen euro gevonden worden. Het resultaat presenteert hij met een 'gemengd gevoel'.

''Bezuinigingen en lastenverzwaringen raken iedereen'', zegt Melissen. ''Dat is niet leuk. Maar met de ingewikkelde financiële situatie van Tiel slagen we er toch in om het voorzieningenniveau op peil te houden. We hoeven geen bibliotheek of schouwburg te sluiten. Wat we ook kunnen is investeren in de toekomst: in wonen, in onderwijs in basisvoorzieningen zoals goede wegen.''

Grote investering in vmbo 

Zo wil het college fors meer geld uittrekken om hoofdwegen en de wegen in het centrum te verbeteren. Daarbij komt de inrichting van autoluwe straten in de binnenstad, het verplaatsen van de coffeeshops en het verbeteren van het winkelgebied.

Ook wil Tiel aan de slag met de ontwikkeling van woningen in Passewaaij en op het veilingterrein bij het station. Het idee is om op het veilingterrein ook het vmbo van het Lingecollege te vestigen in samenwerking met ROC Rivor. Voor het vmbo wordt nu bijna 18 miljoen euro uitgetrokken.

De lasterverzwaring komt voor de inwoners wel bovenop eerdere verhogingen vanuit de gemeente en ook de afvalstoffenheffing en waterschapslasten stijgen flink. ''Dat is een punt van zorg'', erkent Melissen. ''Zeker de mensen die het wat minder hebben, voelen die lastendruk. Daar hebben we goed naar gekeken. We zaten wat betreft woonlasten als Tiel altijd als een van de laagste. Dat zijn we niet meer. Landelijk gezien lopen we wel in de pas. We zitten niet overdreven hoog, ook niet meer erg laag. Een beetje op het gemiddelde.''

Alle subsidies gekort

Naast de belastingverhoging wordt op tal van zaken bezuinigd. Zo wordt er 5 procent afgehaald van alle subsidies die de gemeente verstrekt. Er wordt bezuinigd op de kosten van de grote evenementen, de wijkregisseurs en wijkbudgetten, op de buurtsportcoaches en de coördinator van maatschappelijke stages en de brede school.

De grens om leerlingenvervoer te krijgen gaat van 2 naar 6 kilometer. De gemeente verkoopt het koetshuis, momenteel in gebruik als de kantine van het stadhuis. Ook een deel van het sportveld van het Lingecollege aan de Heiligestraat gaat in de verkoop.

Er worden geen notulen meer gemaakt van de raadsvergadering, de centrale verkiezingsborden langs de weg sneuvelen en mensen die geboorteaangifte doen krijgen geen cadeautje meer.

De voorstellen voor de bezuinigingen en investeringen worden in november behandeld door de gemeenteraad. Die bepaalt uiteindelijk wat ervan doorgaat en wat niet, zolang de begroting maar in evenwicht blijft. ''Er zijn voor de raad nog genoeg knoppen om aan te draaien'', belooft Melissen. ''Er is echt ruimte om keuzes te maken.''

Deel dit artikel: