Wijchen krijgt begroting sluitend zonder noemenswaardige lastenverhoging

WIJCHEN - Het Wijchense college heeft ondanks aanzienlijke tekorten op met name de jeugdzorg een sluitende meerjarige begroting kunnen presenteren voor de periode 2021-2024. Wijchenaren krijgen nauwelijks met lastenverhogingen te maken en er is maar spaarzaam geld vrijgemaakt voor nieuw beleid. Voor grote projecten is wel geld gereserveerd. Het college dicht een deel van het begrotingsgat door niet meer te sparen voor onderhoud aan openbare wegen, maar hier in de toekomst leningen voor af te sluiten.

Huishoudboekje

De gemeente is een grote besparingsopgave financieel ‘nog heel gezond’, laat wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) weten. “Ons huishoudboekje is op orde. We kunnen blijven investeren in de samenleving en er zijn middelen voor onze ambities. Ook de reserves zijn voldoende. We zijn hiervoor met de stofkam door de organisatie gegaan om te kijken waar we met minder kosten uit zouden kunnen komen en waar er budgetten over zijn.”

Gat door zorg

Vooral op de jeugdzorg moet bespaard worden, omdat de kosten daarvan aanzienlijk hoger zijn dan de bijdrage die Wijchen ontvangt van het Rijk. “Dat is in veel gemeentes het geval”, vertelt Gerrits. “We zijn in februari al begonnen met een efficiëntieslag. Toen hadden we een gat van drie miljoen euro, en dat willen we niet dichten door basisvoorzieningen op te heffen. Die besparingen hebben nu al rond de 1,4 miljoen opgeleverd. Maar we hebben er nog steeds een flinke zorg aan om de zorgkosten binnen de perken te krijgen. Daar komt naast corona waarschijnlijk ook een nieuw verdeelsysteem vanuit het Rijk bij waarbij het voordeel naar grote gemeentes in het westen gaat en het nadeel naar kleine gemeentes in het oosten. Wijchen is dan ook de pineut, hoewel we nog niet weten in welke mate. Daarom blijven we sturen op minder kosten voor jeugdzorg en blijven we bij het Rijk aangeven dat dit niet werkt. Je komt een keer op een punt waar ook de kwaliteit van de zorg ter discussie komt te staan, en daar willen we graag van wegblijven.” Naar verwachting is het gat door een tekort aan rijksmiddelen in 2024 verkleind naar 1,4 miljoen euro.

Lasten

Het college kiest niet voor lastenverhogingen als instrument om het te dichten. “Dat zou een noodgreep zijn en geen oplossing”, vindt Gerrits. “De OZB wordt met 1,5 procent geïndexeerd. De afvaltarieven blijven exact gelijk en de rioolheffing wordt iets lager dan in 2020. Per saldo levert dat een stijging van lasten van nog geen één procent op. Zo blijven we een van de goedkopere gemeentes in de regio.” Vorig jaar werd de OZB wel met 10 procent verhoogd. “Dat was niet om het door het tekort op de zorg te dichten, maar om grote projecten mogelijk te maken. Het principe dat we hier al jaren hanteren is dat we een gebrek aan rijksmiddelen niet lokaal willen en kunnen compenseren.”

Niet sparen maar lenen

Wat wel als instrument gebruikt wordt om het gat te dichten, is het stoppen met sparen voor onderhoud van wegen in de toekomst. Normaliter legt de gemeente Wijchen daar jaarlijks 2 miljoen euro voor opzij. “We kiezen ervoor om dat geld nu beschikbaar te stellen en dergelijke projecten in de toekomst met behulp van geldleningen te financieren”, vertelt Gerrits. “Veel andere gemeentes doen dat ook al. Het is geen besparen, maar het geeft tijd en ruimte om te investeren in de samenleving en in onze ambities en om de besparing op de jeugdzorg geleidelijker te kunnen invoeren. Op de lange termijn zou je hierdoor wel over het huidige kostenniveau heen kunnen gaan door renteverhogingen, maar er is tijd om voor andere bronnen van inkomsten te zorgen.”

Grote projecten en nieuw beleid

Voor grote projecten als Hart van Zuid en Tussen Kasteel en Wijchens Meer wordt nu geld vrijgemaakt in de begroting. Voor nieuw beleid is ‘slechts’ 260.000 euro gereserveerd. “Daar hebben we kritisch naar gekeken en kritisch toegewezen”, vertelt Gerrits. “We kiezen er onder andere voor om wel te investeren in een participatiecoach bijstand en een noodfonds voor schrijnende situaties voor mensen met weinig geld.”

Effecten corona

De coronacrisis zorgt vooralsnog vooral voor aanwijsbare gevolgen in het aantal mensen in de bijstand en de bijzondere bijstand. “Het blijft moeilijk inschatten wat het structurele effect gaat zijn, dus dat hebben we als risico opgenomen. De minister heeft gezegd dat gemeentes er niet op achteruit moeten gaan door de coronacrisis, maar of dat nagekomen gaat worden moeten we natuurlijk nog maar zien.”

De totale begroting van de gemeente Wijchen bedraagt 103 miljoen euro.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Wijchen RN7 Wijchen Nieuws
Deel dit artikel: