Overbetuwe richt extra standplaatsen in voor woonwagens

ELST - Woonwagenbewoners in Overbetuwe krijgen binnenkort nieuwe standplaatsen voor hun wagens. Naar aanleiding van een behoefte-onderzoek heeft de gemeente twee nieuwe locaties aangewezen. De verwachting is dat ze in 2022 klaar zijn voor gebruik.

Woonwagenfamilies in Overbetuwe pleiten al een tijdje voor een fatsoenlijke plek waar zij met hun mobiele huizen terechtkunnen. De gemeente biedt nu een oplossing. “De burgemeester en wethouders vinden de Platenmakersstraat in Elst en het westelijke stationsgebied in Zetten de meest geschikte locaties voor woonwagens”, stelt Overbetuwe. “De gemeenteraad beslist eind januari 2021 definitief over de locatiekeuze.”

De families kunnen zich binnenkort bij de gemeente inschrijven voor een plek. Om in aanmerking te komen voor zo’n woonwagenlocatie, moeten de bewoners voldoen aan een aantal criteria. Er wordt dan onder meer gekeken naar familiebanden en de binding met Overbetuwe. Per locatie is er ruimte voor twee tot vier woonwagens. “Zo nodig kunnen daar later nog twee tot vier aan worden toegevoegd", vertelt de gemeente.

In 2022 klaar voor gebruik

Aanleiding voor de nieuwe locaties is een behoefte-onderzoek dat Overbetuwe liet uitvoeren. Na jaren van uitsterfbeleid hebben Nederlandse gemeenten van het Rijk de taak gekregen om nieuwe plekken voor woonwagens in te richten. Overbetuwe heeft nu negen standplaatsen, verdeeld over drie locaties. Uit het onderzoek blijkt dat er in totaal zes tot twaalf extra plekken nodig zijn.

Het gemeentebestuur verwacht dat de nieuwe standplaatsen in 2022 klaar zijn voor gebruik. Als raadsleden instemmen met het voorstel, kunnen omwonenden ook nog hun mening geven over de plannen. Voor hen worden er begin oktober verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Zie ook: Woonwagenfamilie in Elst is het zat: na twee jaar nog geen nieuwe plek

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.
Deel dit artikel: