Winterswijk financieel in balans, wel forse bezuiniging in sociaal domein

WINTERSWIJK - Winterswijk is financieel in balans en wil meer grip krijgen op de uitgaven in het sociaal domein. Het doel is 1 miljoen euro te bezuinigen. "Maar dat doen we op basis van inhoudelijke afwegingen", zegt wethouder Elvira Schepers van Winterswijk.

Haar collega Inge Klein Gunnewiek heeft in de begroting rekening gehouden met minder geld vanuit het rijk met betrekking tot de herverdeling van de bijdrage uit het Gemeentefonds. De verwachting is dat er minder geld uit Den Haag komt.

Gezonde gemeente

Desondanks is Winterswijk financieel een gezonde gemeente met een algemene reserve van bijna 50 miljoen euro. Zo gaat de ozb niet omhoog en blijven de voorzieningen voor de inwoners overeind.

"Ik ben blij dat de sportverenigingen niet geraakt worden", zegt Schepers, die de bezuiniging voor overdekt zwembad Jaspers heeft teruggebracht naar 80.000 euro. "Meer blijkt niet haalbaar, en dat is nog een bezuiniging uit de vorige begroting."

Pijnlijke keuzes

Maar er worden desondanks pijnlijke keuzes gemaakt. Zo gaat de subsidie voor het museum Wereld van Wenters in 2022 terug van 35.000 naar 10.000 euro per jaar. Dat betekent volgens wethouder Henk Jan Tannemaat niet dat het museum hoeft te verdwijnen. 

"Mijn voorstel is het anders aan te vliegen en in te richten. Dan moet je denken aan exposities op locatie, dus geen eigen tentoonstellingsruimte. Ik wil Wereld van Wenters niet te kort doen, maar het moet anders. De bezoekersaantallen zijn laag, ik denk dat het concept niet deugt. Er moeten meer mensen plezier aan beleven", legt hij uit.

Ook het beoogde Cultuurkwartier dreigt een jasje te moeten uitdoen, nu er geen bioscoop komt en de financiering voor een parkeergarage daardoor  een onhaalbare kaart lijkt. Initiatiefnemer Explorius licht de plannen volgende week donderdag toe tijdens een politiek forum en daarna is de politiek aan de beurt om het plan te beoordelen. "Daarna komen wij als college pas in beeld", zegt Tannemaat.

199 eengezinswoningen

Mede door de coronacrisis komt er mogelijk een trek van het westen naar het platteland. "Dat merken wij ook, we hebben pas met onze makelaars gesproken. Daarom is het van belang dat we zo snel mogelijk op De Rikker kunnen uitbreiden met 199 eengezinswoningen", zegt Klein Gunnewiek.

"Mensen hoeven niet meer elke dag naar kantoor in pakweg Den Haag, kunnen vaker thuis werken en willen voor de rust, de ruimte en de voorzieningen in Winterswijk wonen. We hebben echter een tekort aan eengezinswoningen, waardoor de doorstroming van gezinnen uit starterswoningen stokt", gaat ze verder.

De kosten in het sociaal domein dreigen in elke gemeente niet meer beheersbaar te zijn en zo ook in Winterswijk. 'We doen een flinke duit in de pot", zegt wethouder Schepers, doelend op de hoogte van de bezuinigingen. Zo moeten er meer mensen met een uitkering uitstromen naar betaald werk.  

Dagbesteding

"We willen van de dagbesteding, waarbij mensen vooral worden bezig gehouden, een algemene voorziening maken. Dan ligt het accent namelijk op ontwikkeling van de mensen, zodat ze toewerken naar regulier werk", aldus Schepers.   

Qua duurzaamheid is Winterswijk bezig met een inhaalslag, maar om in 2030 energieneutraal te zijn wacht de gemeente volgens wethouder Tineke Zomer nog een uitdaging. "We gaan in de wijk de Pas wel een flinke slag slaan door 80 huurwoningen van De Woonplaats te verduurzamen. We hopen daarin ook koopwoningen in de wijk te kunnen meenemen." 

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Winterswijk Winterswijk Nieuws
Deel dit artikel: