Sloop Nijmeegse energiecentrale hervat

NIJMEGEN - De sloop van de Nijmeegse energiecentrale wordt in oktober hervat. Dat zegt eigenaar ENGIE van de voormalige kolencentrale. De sloop lag sinds november vorig jaar stil, nadat er een dodelijk ongeval had plaatsgevonden. Begin dit jaar verbrak ENGIE het contract met de aannemer die was aangenomen voor de sloop. Inmiddels is er een overeenkomst met een nieuwe aannemer.

De nieuwe aannemer geeft prioriteit aan de sloopwerkzaamheden aan de noordkant van het terrein, waar ruimte moet worden gemaakt voor de fundering van de twee windturbines die komen op het Windpark De Groene Delta.

Stille windturbines

De keuzes voor het soort windturbines is inmiddels definitief. "Er is gekozen voor een stille windturbine waardoor we ruim binnen de normen blijven", zo schrijft ENGIE aan de omwonenden. De twee turbines hebben een vermogen van 3,6 Megawatt en kunnen daarmee 6500 gemiddelde huishoudens van stroom voorzien. De turbines worden totaal zo’n 171 meter hoog.

Omwonenden maken zich zorgen over de slagschaduw van de windmolens. Daarom worden de turbines worden voorzien van een automatische slagschaduwregeling. Zo wordt voldaan aan de wettelijke normering voor slagschaduw. "Op vrijwillige basis gaat ENGIE echter ook maatregelen treffen die verder gaan dan de normering voorschrijft. Daarbij streeft ENGIE ernaar de slagschaduwhinder zoveel mogelijk terug te brengen tot nul uren slagschaduw op de nu relevante woninggevels", zo schrijft het energiebedrijf aan de omwonenden.

Fonds voor omgeving

Daarnaast richt ENGIE een omgevingsfonds op waarmee omwonenden kunnen meedelen in de lusten van de windmolens. Het fonds zal gedurende 20 jaar ongeveer een kwart miljoen euro verdelen over verschillende projecten in de omliggende wijken. De projecten worden geselecteerd door een commissie waarin vertegenwoordigers uit de omgeving zitten.

Aan de zuidkant wordt prioriteit gegeven aan het hervatten van de sloopwerkzaamheden aan de resterende delen van de oude rookgasreiniging van Centrale Gelderland. Sloopwerkzaamheden aan andere grote installatiedelen zoals de machinezaal, het ketelhuis en de schoorsteen worden vanaf begin 2021 hervat.

Explosieven

De huidige aannemer heeft een nieuwe inschatting gemaakt van de situatie, zoals die is nadat de vorige aannemer het sloopwerk had neergelegd en heeft op grond daarvan gekozen voor een andere aanpak. De nieuwe aannemer zal een keer of drie explosieven gebruiken om installatiedelen op een gecontroleerde manier te laten vallen. De restanten worden daarna op op de grond met machines verkleind. 

De schoorsteen is één van die onderdelen die met behulp van explosieven gesloopt zal worden. Dat zal ergens tussen april en augustus 2021 gebeuren. De gehele sloop duurt naar verwachting tot de zomer van 2022.

Zie ook: Weurtse woede om windmolens op de grens met Nijmegen

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Nijmegen Nijmegen Nieuws
Deel dit artikel: