Montferland bezuinigt op minima en verhoogt belastingen

DIDAM - Om het miljoenentekort in de begroting te dichten moet Montferland de komende jaren structureel bezuinigen. Het college stelt in de programmabegroting voor de aankomende vier jaar onder meer voor om de onroerende zaakbelasting (ozb) te verhogen en te bezuinigen op het minimabeleid en de eigen organisatie.

“Er vallen geen gedwongen ontslagen”, zegt wethouder Martin Som van Montferland stellig. De gemeente wil het overgrote deel van het miljoenentekort indammen door intern te besparen op personeel en inkoop van diensten. “De gemeente heeft relatief veel werknemers rond de pensioengerechtigde leeftijd. De gaten die ontstaan wanneer zij vertrekken, moeten we op een andere manier gaan opvangen. We moeten natuurlijk een slagvaardige organisatie blijven.”

'Kunnen flexibeler zijn'

Hoewel de wethouder niet de illusie heeft dat dit een makkelijke opgave wordt, put hij hoop uit de coronacrisis: “Het enige lichtpuntje, voor zover je dat zo kan noemen, is dat we hebben gezien dat we als organisatie flexibeler kunnen zijn.” Hiermee doelt Som onder andere op thuiswerken en online vergaderingen.

Naast de bezuinigingen in de eigen bedrijfsvoering wil het college jaarlijks een miljoen euro bezuinigen op andere posten. Maar het grootste verschil wordt gemaakt door het verhogen van de ozb met vier procent. Dit komt bovenop de inflatiestijging van 1,7 procent. “Het klinkt als een forse stijging, maar het komt op jaarbasis neer op 27 euro per huishouden. Dat is iets meer dan twee euro per maand”, licht Som de impact van de voorgestelde maatregel toe. Met de verhoging van de ozb wil het college jaarlijks 290.000 euro ophalen.

Verlagen grens minimabeleid

Het college wil vanaf 2022 een besparing van 150.000 euro realiseren door de grens van het minimabeleid te verlagen van 120 naar 110 procent. “Dit betreft niet de mensen in de bijstand, maar de inwoners van Montferland met een inkomen tot 20 procent boven de bijstandsnorm", zegt de wethouder. "Door deze bezuiniging betaalt de gemeente onder andere geen collectieve extra aanvullende ziektekostenverzekering meer voor deze groep. Daarnaast wordt de bijzondere bijstandsvergoeding lager."

Stopzetten subsidiëringen

Andere besparingen moeten worden gerealiseerd door te stoppen met subsidiëringen aan de IJsselgroep Psychologische Dienstverlening, Thuis in Montferland en de Montferland Run. In totaal wil het college hier de aankomende vier jaren tussen de 75.000 en 150.000 euro mee besparen.

De gemeenteraad zal in november een definitief besluit nemen over de bezuinigingen.

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Montferland REGIO8 Braamt Didam Nieuws
Deel dit artikel: