Doetinchem ziet kansen om te groeien naar 70.000 inwoners in 2036

DOETINCHEM - Doetinchem wil in het jaar 2036 zijn gegroeid naar in totaal 70.000 inwoners. Dat is de belangrijkste ambitie uit de begroting voor 2021, die ondanks een flinke uitgave door de coronacrisis sluitend is.

"Dat is het jaar dat we 800 jaar stadsrechten van Doetinchem vieren”, zegt wethouder Henk Bulten over de reden om voor 2036 te kiezen als streefdatum. Op dit moment heeft de gemeente ruim 58.000 inwoners, maar de wethouder ziet kansen om te groeien: “Dit doen we onder andere door het aantrekkelijker maken van de binnenstad, het bieden van ruimte aan bedrijven en het stimuleren van de werkgelegenheid”, zegt Bulten.

De gemeente zet daarbij in op het vasthouden van mensen tussen de twintig en 35 jaar oud: "Zeker nu we in Nederland, mede door corona, steeds meer op afstand werken en meer thuis zijn, zijn die mensen eerder geneigd om in Doetinchem te blijven.”

Uit de begroting blijkt dat de coronacrisis de gemeente al meer dan tien miljoen euro heeft gekost. Hoewel deze kosten voor een belangrijk deel zijn betaald door het Rijk en de provincie, heeft Doetinchem hiervoor 1,5 miljoen euro gereserveerd.

“Daarvan is ongeveer acht ton nu uitgegeven”, zegt Bulten. Ook voor 2021 wil de gemeente geld opzij zetten om de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. “Op korte termijn kunnen we nog redelijk inschatten, maar voor de langere termijn is dat veel lastiger te bepalen."

Sluitende begroting
De begroting voor 2021 is sluitend, maar de gemeente ziet de kosten in het sociaal domein nog steeds oplopen. “Wij hebben daar vorig jaar als één van de weinige gemeenten in Gelderland al op voorgesorteerd door scherpe keuzes te maken, die niet altijd even leuk waren”, zegt Bulten. Hij doelt daarmee onder meer op maatregelen in het sociaal domein, het parkeerbeleid en de verhoging van de ozb.

Opgave duurzaamheid en omgevingswet
De gemeente ziet een grote opgave in de duurzaamheid en de Omgevingswet, maar houdt ook de oren en ogen open voor kansen om extra inkomsten te genereren. “We gaan door met de verkoop van kavels en panden om daarmee een kostenverlaging te bewerkstellen.”

De begroting ligt later dit jaar voor aan de gemeenteraad.

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Doetinchem REGIO8 Doetinchem Nieuws
Deel dit artikel: