Aanleg nieuwe natuur op Groot Dasselaar van start

ERMELO - Natuurmonumenten en gemeente Ermelo werken aan nieuwe natuur in het gebied Groot Dasselaar. Dit ligt tussen het randmeer Nuldernauw en landgoed Oud Groevenbeek bij Ermelo en Putten. De inrichting van dit 5,5 hectare groot gebied is vorige week van start gegaan.

Ter compensatie van ruimtelijke ontwikkelingen in het verleden in Ermelo wordt  5,5 hectare nieuwe natuur ontwikkeld. Het plan is om hier bloemrijke graslanden te realiseren, waar het in het voorjaar roze en geel ziet van koekoeksbloemen en dotterbloemen. Wethouder ruimtelijke ordening Laurens Klappe:”De natuur is zoveel meer dan alleen bomen. Het is mooi dat dit voorheen agrarisch gebied zo wordt ingericht dat het helemaal past bij het karakter van het omliggende landschap.”

Herstel van natuur

“Door het opnieuw creëren van bloemrijke graslanden, dragen we bij aan het herstel van de natuur en de biodiversiteit,” aldus een enthousiaste boswachter Wilco Zwaneveld van Natuurmonumenten. “Meer bloemen betekent meer insecten en daar profiteren ook vogels weer van, die insecten op het menu hebben staan. Ook gaan we een poel graven en een houtsingel aanleggen, zodat onder meer kikkers, salamanders en libellen hier kunnen leven.” 

Langs de aangrenzende slootjes mogen rietkragen groeien. Een waar paradijs voor soorten als de das en verschillende soorten vogels als rietzanger en kleine karekiet. Natuurmonumenten zal in de toekomst dit gebied blijven beschermen en onderhouden.

Aanleg nieuwe natuur op Groot Dasselaar van start. Foto: Gemeente Ermelo

Deel dit artikel: