Provincie: 'Stop granulietstort Over de Maas'

DREUMEL - De provincie gaat er alles aan doen om de granulietstort van Rijkswaterstaat in Over de Maas bij Dreumel te stoppen. Een motie ingediend door Forum voor Democratie, SP en de Partij voor de Dieren werd woensdagavond met grote meerderheid aangenomen.

Alleen de SGP stemde tegen. De partij gaf tijdens het debat al aan dat de motie niet veel uit zal richten omdat Rijkswaterstaat het bevoegd gezag is en niet de provincie. Het is nog maar de vraag wat deze motie gaat uitrichten, maar Forum noemt het in ieder geval een heel sterk signaal.

Over de stort is veel te doen omdat in granuliet een bindmiddel - flocculant - zit. Uit berekeningen van Zembla en de gemeente West Maas en Waal blijkt dat er veel meer van de giftige stof vrijkomt dan Rijkswaterstaat berekende.

Eerder stelde de provincie dat overtollige bagger alleen nog mag worden gestort in onderwaterstortlocaties en niet zoals bij Over de Maas. Dat kan pas bij nieuwe projecten, waar nog geen vergunning voor is afgegeven. "We snappen dat je ergens met je afval heen moet, maar we zijn niet de afvalput van Noord-West Europa", benadrukt gedeputeerde Peter Drenth.

Meer over dit onderwerp:
Gemeente West Maas en Waal Nieuws
Deel dit artikel: