Regio Foodvalley gaat de fietsroutes in het Binnenveld verbeteren

WAGENINGEN - Regio Foodvalley gaat maatregelen treffen voor betere, aantrekkelijkere en veiligere fietsroutes in het Binnenveld. Het Binnenveld is een prachtig natuurgebied tussen Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal. Een aantrekkelijk fietsgebied door het open weidse landschap. Het gebied heeft ook te maken met veel sluipverkeer. Dit leidt al jaren tot onveilige situaties.

Een onderzoeksbureau heeft in opdracht van Regio Foodvalley onderzocht op welke manier de fietsroutes en de verkeerssituaties in het Binnenveld kunnen worden verbeterd. Meerdere wegen in het Binnenveld zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar veel automobilisten kiezen er toch voor om de drukke omliggende provinciale wegen of A12 te vermijden en door het Binnenveld te rijden. Het sluipverkeer zorgt voor onveilige situaties voor de fietsers.

Regio Foodvalley wil ervoor zorgen dat meer mensen de fiets nemen naar hun werk of voor recreatie. Om dat voor elkaar te krijgen is het nodig om fietsroutes veiliger te maken. Maar ook voorlichting geven bij werkgevers, werknemers en alle inwoners dat de fiets een gezond en prettig alternatief is. En fietsen houd je jong en gezond.  Door meer gebruik te maken van de fiets wordt het ook minder druk op de snel- en provinciale wegen in Wageningen en omgeving.

Regio Foodvalley is al bezig met de snelfietsroute van Station Ede-Wageningen naar Wageningen en zal in 2022 klaar zijn. Er worden dan ook fietsroutes richting de Campus en bedrijven aangelegd.

Lees meer over het project Fietsroutes Binnenveld.

Meer over dit onderwerp:
RTV Rijnstreek XON Nieuws
Deel dit artikel: