'Te veel economie en te weinig ecologie' bij granulietstort

WAMEL - Het beleid voor het dieper en minder diep maken van plassen is te veel gericht op winst maken. Er zou meer aandacht moeten zijn voor ecologie, constateert topambtenaar Wim Kuijken die onderzoek deed op verzoek van de staatssecretaris. Ook is er volgens hem betere en transparante begeleiding nodig.

Met name de stort van granuliet om de plassen minder diep te maken, is omstreden. Er is discussie over de schadelijkheid van het gebruik. Zo zou het bindmiddel flocculant als risico worden gezien. Van de giftige stof acrylamide zou bovendien veel meer vrijkomen dan eerder werd aangenomen, vanwege een rekenfout van Rijkswaterstaat. Op deze vragen geeft het rapport van Kuijken geen antwoord.

Zie ook: 'Cruciale rekenfout' bij omstreden granulietstort, gemeente weer naar de rechter

Politici en omwonenden bezorgd

De kwestie leidde al tot verschillende rechtszaken, maar de minister gaf onlangs aan zich geen zorgen te maken. Lokale politici en omwonenden van de Gelderse plas Over de Maas in de gemeente West Maas en Waal, waar de granulietstort plaatsvindt, doen dat wel.

Belangen en invalshoeken van verschillende betrokkenen, bedrijven en burgers verschillen, zag Kuijken tijdens zijn onderzoek. Hij ziet daarin een rol voor de overheid voor heldere regels, rechtsbescherming, overleg en transparantie. Kuijken merkte dat er veel emotie zit bij mensen waar het gaat om het gebruik van materialen en stoffen in de plassen.

'Geen schoonheidsprijs'

Het proces vanuit het ministerie verdiende 'geen schoonheidsprijs'. Dat was langdurig, onduidelijk en het ontbrak aan goede aansturing, volgens de onderzoeker. Ook zou er sprake zijn van 'gebrekkige afstemming en communicatie'.

De rol van overheden en toezichthouders in richtlijnen en certificaten moet verbeteren, vindt Kuijken. De overheid moet een 'hoeder' zijn en oplossingen minder aan de markt overlaten. "Die balans is niet meer in evenwicht."

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.