Nijmegen investeert bijna 25 miljoen om coronacrisis te verzachten

NIJMEGEN - Het college van Nijmegen wil komend jaar 12,6 miljoen extra investeren om de gevolgen van de coronacrisis te dempen. In de drie jaar daarna komt daar nog eens 12 miljoen euro bij. Dat staat in de begroting voor 2021 tot en met 2024. Het gaat om investeringen in wonen, cultuur, lokale economie en de binnenstad.

Het college heeft een duidelijke visie over de manier waarop de coronacrisis het hoofd geboden moet worden. “De gemeente wil in crisistijd de hand niet op de knip houden, maar juist investeren om belangrijke voorzieningen en instellingen overeind te houden en bedrijven te ondersteunen”, zo stelt het college.

Zie ook: Coronacrisis kost Nijmegen dit jaar misschien wel 10 miljoen

'Wij kunnen tegen een stootje'

Volgens wethouder Monique Esselbrugge is die mogelijkheid er ook omdat Nijmegen vorig jaar al extra bezuinigd heeft als gevolg van een tegenvallende meicirculaire (gemeentelijke rijksbijdrage, red.). Esselbrugge: “Dat komt nu goed uit. We kunnen nu tegen een stootje.”

Daarom wil het college geen grote bezuinigingen doorvoeren die de crisis verder zouden verdiepen, maar het voorgenomen beleid zo veel mogelijk blijven uitvoeren en extra geld vrij maken om de klappen te verzachten. Op die manier verwacht de gemeente dat de stad na de crisis weer sneller kan herstellen en aan de toekomst kan blijven werken.

Het plan voor deze zogenoemde impulsgelden is al eerder besproken met de gemeenteraad aan de hand van het Koersdocument. Daarin staat hoe de gemeente omgaat met de impact van de coronacrisis. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over de begroting 2021-2024.

Zie ook: 'De hand moet nu niet op de knip', zegt gemeente Nijmegen

Investeringen naar voren halen

Het college van B&W wil geld vrij maken om sneller woningen te bouwen rond station Nijmegen en de Kanaalzone/Winkelsteeg. Dat is noodzakelijk om de woningnood in de snelgroeiende stad te verkleinen. Bovendien moet Nijmegen het ijzer smeden nu het heet is want juist vorige week werd er vijf miljoen euro toegezegd vanuit het rijk voor de bouw van 670 woningen in het stationsgebied. Zo kan de investering van de provincie (1,5 miljoen) en gemeente (3,5 miljoen) worden verdubbeld en kan het project zo snel mogelijk van start.

De zwaar getroffen cultuursector die in Nijmegen voor veel werkgelegenheid zorgt, krijgt ook een impuls. Zo wordt bijvoorbeeld de 4,5 miljoen die nodig is voor de broodnodige opknapbeurt van de schouwburg naar voren gehaald en er komt extra ondersteuning voor middelgrote en kleine culturele producenten in de Waalstad.

Gevolgen verzachten

Er komt alvast twee ton vrij voor plannen rond winkelcentrum Dukenburg en het omliggend gebied. Het overschot aan winkelmeters maakt plaats voor bijvoorbeeld wonen. Aansluitend aan vernieuwing van het vastgoed moet ook de bereikbaarheid en toegankelijkheid en aansluiting op bus en trein verbeterd worden, zo vindt het college. De binnenstad moet volgens het college beter ingericht worden en er moet meer bedrijvigheid komen. Er komt ook extra geld om ondernemers te helpen werkgelegenheid te behouden.

Met deze investeringen verwacht de gemeente zowel op de lange als op de korte termijn de gevolgen van de crisis te verzachten.

Spaarpot niet leegtrekken

De focus op eerder genoemde gebieden (wonen, cultuur, lokale economie/binnenstad) betekent volgens het college niet dat andere gebieden er minder toe doen. De gemeente blijft investeren in zorg, onderwijs, sport en duurzaamheid vanuit de bestaande programma’s. Maar investeringen in de drie gebieden voldoen aan voorwaarden voor het college. Zo hebben ze zowel een korte- als langetermijneffect, is er bij die gebieden goede kans op extra geld van andere overheden, en is het mogelijk om investeringen naar voren te halen.

Extra investeren betekent volgens wethouder Esselbrugge overigens niet dat de spaarpot leeg getrokken wordt. Monique Esselbrugge: “Er zijn nog steeds veel onzekerheden. We weten niet hoe de corona situatie zich verder gaat ontwikkelen en we kunnen extra geld nodig hebben door ontwikkelingen in het gemeentefonds of het sociaal domein. We moeten een stevig spaarpotje houden.”

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Nijmegen Nijmegen Nieuws
Deel dit artikel: