Coronacrisis kost Nijmegen dit jaar misschien wel 10 miljoen

NIJMEGEN - De coronacrisis zal de gemeente Nijmegen dit jaar per saldo ruim 5 miljoen euro en mogelijk zelfs 10 miljoen euro kosten. Dat schrijft het college in een update aan de gemeenteraad over de financiƫle gevolgen van corona. Eigenlijk kost het de Waalstad ruim 36 miljoen euro, maar een groot deel van de kosten wordt vergoed door het Rijk.

Het Nijmeegse college houdt bij de prognoses voor heel 2020 een slag om de arm. De burgemeester en wethouders gaan ervan uit dat de huidige beperkende maatregelen dit najaar niet worden aangescherpt. Daarnaast is het tweede steunmaatregelenpakket van de Rijksoverheid dat op 31 augustus bekend werd, nog niet opgenomen in de update. Het college zegt verder: 'Als laatste is een winstwaarschuwing op zijn plaats: er blijven grote onzekerheden over het verloop van deze coronacrisis, de werkelijke effecten zullen zeer waarschijnlijk anders worden.'

Bijstand

De grootste extra uitgave die Nijmegen doet als gevolg van de crisis is 20 miljoen euro als bijstand aan zelfstandigen. Maar het college verwacht dat hiervoor een volledige compensatie komt vanuit het Rijk. Andere grote kostenposten waarvoor Nijmegen ook volledige compensatie verwacht zijn zorgkosten (ruim twee miljoen euro) en inkomstenderving door (gedeeltelijke) sluiting van de Sociale Werkbedrijven (ruim een miljoen euro).

Een grote kostenpost voor de gemeente zijn de teruggelopen parkeerkosten. Er kwam 3 miljoen euro minder binnen. Nijmegen krijgt daarvoor 2,16 miljoen euro compensatie vanuit het rijk. Ook kwam er 500.000 euro minder toeristenbelasting binnen, het rijk vergoedt hiervan 151.000 euro. Doornroosje, LUX en De Vereeniging lopen gezamenlijk ruim drie miljoen aan inkomsten mis, maar dat wordt volledig vergoed door Rijk en provincie.

'Vierdaagse vooral erg voor ondernemers'

Door de coronacrisis was er ook minder vraag naar producten zoals paspoorten en rijbewijzen bij de afdeling publiekszaken, dat kost Nijmegen 250.000 euro. En er waren minder aanvragen van vergunningen voor evenementen, dat kost nog eens 210.000 euro.

Het niet doorgaan van de zomerkermis scheelt inkomsten en het verplaatsen van de najaarskermis naar het NYMA-terrein betekent extra kosten. Hierdoor komt er in de begroting 145.000 euro minder binnen dan verwacht. Wat betreft het niet doorgaan van de Vierdaagse feesten is de financiële impact voor de gemeente nihil. 'De financiële pijn zit met name bij de horecapartijen in de stad, de onderaannemers van de organisatoren en beide stichtingen', aldus het college.

Gemiste inkomsten

De gemeente loopt wel inkomsten mis doordat wijkaccomodaties tot 15 juni niet verhuurd konden worden. Het college verwacht hierdoor over heel 2020 een inkomstenderving van 450.000 euro. Voor wat betreft permanente verhuur van voorzieningenharten en wijkaccomodaties verwacht de gemeente zelfs een inkomstenverlies van 588.000 euro.

Ook het dichtblijven van de speeltuinen Brakkefort en de Leemkuil kost Nijmegen geldt, in totaal 275.000 over 2020. Bij de verhuur van binnen- en buitensportaccomodaties verwacht het stadsbestuur zelfs negen ton mis te lopen. Maar de verwachting is dat het Rijk hiervan 475.000 euro vergoedt.

Geen reclame en geen precario

Verder loopt de gemeente nog geld mis omdat bedrijven geen reclame konden maken in de openbare ruimte. “Het vasthouden aan contractafspraken is niet realistisch”, zo zegt de gemeente. Dat kost Nijmegen dit jaar vijf ton. Omdat de horeca dit jaar zo onder druk staat heeft de gemeente besloten ook geen precario te heffen voor de terrassen. Dat scheelt 4,5 ton aan inkomsten.

Voor een steunfonds ‘anderhalve metersamenleving’ heeft Nijmegen vijf ton uitgetrokken, waarvan naar verwachting de helft wordt vergoed door de provincie. Uit dit fonds wordt onder meer de verruimde opstelling van terrassen mede mogelijk gemaakt  en zijn achttien initiatieven van ondernemers ondersteund.

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Nijmegen Nijmegen Nieuws
Deel dit artikel: