Arnhem ziet op tegen extra zonnepanelen op daken

ARNHEM - Arnhem zou 240.000 zonnepanelen op daken binnen de gemeentegrenzen moeten realiseren voor 2030. Dat valt op te maken uit de regionale plannen voor omschakeling naar duurzame energie. En dat is behoorlijk meer dan de 75.000 waar de Rijnstad zelf rekening mee hield. "Een forse uitdaging", ziet wethouder Cathelijne Bouwkamp.

Arnhem is namelijk een stedelijk gebied, legt zij uit. De ruimte is daardoor 'beperkt en schaars'. "Als stad kunnen we zelf het nodige doen, maar zijn we ook afhankelijk van de regio."

Arnhem kijkt naar regio

Maar de regioplannen gaan ervan uit dat veertig procent van de daken geschikt is voor zonnepanelen, wat de Arnhemse doelstelling stevig op zou schroeven. Terwijl Arnhem er in haar eigen plan al vanuit ging dat 26 procent van de ambities voor CO2-reductie niet binnen de eigen grenzen kan worden gerealiseerd. Daarvoor werd al naar de regio gekeken.

Maar de regio zet vooral in op de eigen lokale mogelijkheden, constateert het college. Arnhem zal dan ook rekening moeten houden met een 'forse extra opgave'.

'Verhogen realiteitsgehalte'

Het regioplan is op dit moment nog in concept. Voor het aankomend voorjaar definitief wordt, zal er nog wel worden gewerkt aan het 'verhogen van het realiteitsgehalte'. Mocht dat niet tot grote aanpassingen leiden, dan zal het college de inhoudelijk en financiële gevolgen in kaart brengen.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.
Deel dit artikel: