Elburgs college besprak Facebookgedrag eigen ambtenaren

ELBURG - Wat bespraken de Elburgse burgemeester en wethouders over het Facebookgedrag van hun ambtenaren? Dat wil Rick van Velthuysen van de politieke partij LEV weten. De ambtenaren in kwestie gaven in mei een duimpje omhoog op een Facebookbericht over de illegale koopzondag in de stad.

Van Velthuysen vroeg de notulen van de vergadering van 26 mei op. Dat deed hij nadat hij geluiden opving dat ambtenaren kennelijk onder de loep worden genomen in Elburg.

De notulen zijn inmiddels openbaar. Onder het kopje rondvraag valt inderdaad te lezen: 'Likes van medewerkers bij acties van burgerlijke ongehoorzaamheid'. Wat daar vervolgens over besproken werd, is niet bekend.

'Dit leidde tot ergernis' 

Het gewraakte Facebookbericht was een aankondiging van de illegale zondagsopenstelling van winkeliersvereniging Winkel Vesting Elburg (WVE) op 31 mei. Zondagsopenstelling is namelijk een heet hangijzer in de gemeente Elburg.

LEV-fractievoorzitter Van Velthuysen: "Waarom werd hier een vraag over gesteld. Wie wilde dat? Ik kreeg er lucht van dat dit speelde. Dan weet ik dus dat het mensen intern geërgerd heeft, anders word je er niet op gewezen."

Ook bij Omroep Gelderland kwamen signalen binnen van ambtenaren die er niet blij mee waren dat dit in de notulen was opgenomen.

'Niets aan de hand'

De gemeente zegt dat het allemaal een storm in een glas water is. "Er is echt niets aan de hand. Dit is een opmerking geweest van iemand. Die werd genoteerd. Er is vervolgens geen enkele actie ondernomen of beleid op gemaakt en het is ook niet in het formele verslag terechtgekomen", verklaart woordvoerder Jean-Paul Lamers.

Dat iemand constateert dat mensen die hij kent een 'like' geven op een bericht, kan gemakkelijk te berde zijn gebracht in de vergadering, denkt hij. "Zeker omdat dit onderwerp destijds zo hoog op de agenda stond. Maar meer is het niet."

Normaal gesproken worden notulen niet vrijgegeven, zodat collegeleden vrijelijk hun mening kunnen uiten. Dat dit nu wel gebeurt, is volgens Lamers bewust gedaan, zodat de gemeente kan aantonen dat er verder niets achter zit. 

Zie ook: