'Het spijt me, dit is dom geweest', raadslid krijgt tik op de vingers

EDE - Het Edese gemeenteraadslid Bram van der Beek (CU) krijgt een tik op zijn politieke vingers. Hij verzweeg dat hij mee wilde stemmen over de aanleg van een zonnepark waar zijn werkgever bij betrokken was. Dat wordt hem door advocatenkantoor AKD zwaar aangerekend.

"Het handelen van de heer Van der Beek is niet transparant geweest en staat haaks op het kernbegrip openheid", schrijven de onderzoekers in een rapport (pdf) over het besluitvormingsproces rondom het fel bediscussieerde zonnepark Nergena. 

Allesbepalende stem

De crux is dat raadslid Van der Beek een allesbepalende stem had en zich juist nadrukkelijk steeds niet had bemoeid met de zonneparkdiscussie. Maar toen de gemeenteraad een definitief besluit moest nemen, wilde hij plots wel mee stemmen. AKD heeft daar kritiek op: "Juist nu de hele raad op de hoogte was van zijn eerdere (in de praktijk gebrachte) beslissing zich aan de stemming te onttrekken, had het op zijn weg gelegen om zijn gewijzigde beslissing in openheid toe te lichten."

'Raad in het duister gehouden'

Alleen de burgemeester werd door Van der Beek vertrouwelijk geïnformeerd over zijn voornemen mee te stemmen over het plan van zijn werkgever. "Raadsleden, in het bijzonder fracties die geen deel uitmaken van de bestuurscoalitie, werden daardoor in het duister gehouden", staat in het rapport. Het lijkt er misschien op dat Van der Beek het zonnepark stilletjes er doorheen wilde drukken en zweeg om weerstand van politieke tegenstanders te voorkomen. Maar dat is niet het geval, stelt hij tegenover Omroep Gelderland

'Het spijt me'

"Dat is nooit onze bedoeling geweest", zegt Van der Beek. Hij geeft andere verklaringen: "We hebben toen de afweging gemaakt dat dit extra druk op andere raadsleden zou kunnen zetten." Ook zegt hij dat het er vanwege tijdsdruk gewoon niet van is gekomen de oppositie op tijd te informeren. Maar de coalitie was opvallend genoeg al wel op de hoogte gebracht om hen niet te verrassen. "Achteraf denk je echt, waarom heb je de oppositie niet ook geïnformeerd? Het enige dat ik nu kan zeggen is: het spijt me. Dit is dom geweest." 

Democratische plicht?

Overigens vindt hij de keuze mee te willen stemmen op zich zeker niet dom. Daar staat hij nog steeds achter. Hij legt uit dat de gemeente op dat moment advies had ingewonnen bij een juridisch adviseur en die oordeelde dat Van der Beek wel mee mocht stemmen. Dat advies haalde burgemeester Verhulst aan tijdens een eerdere raadsvergadering. "Ik ben daarna ook daadwerkelijk door kiezers opgebeld, waarom stem je niet? Het mag, je fractie is unaniem, je hebt je niet bemoeid met de stemming en dit is waar je partij voor staat." Het voelde voor hem daarna als een democratische plicht om te stemmen.

Onderzoek

Maar tot stemmen kwam het uiteindelijk niet. Op aandringen van de oppositie kwam er deze zomer een uitgebreid onderzoek, daarin staat dat Van der Beek niet mee mag stemmen met als gevolg dat het zonnepark er niet komt. "Daar leg ik me bij neer", zegt hij. Naar aanleiding van deze hele stem-discussie gaat de gemeente intern wel concrete regels opstellen over verantwoord stemgedrag, die zijn er nu nog niet.

Beluister het gesprek met raadslid Van der Beek.

Zie ook: 

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Ede Ede XON Nieuws
Deel dit artikel: