Enorme toename aantal autobranden in onze provincie

ARNHEM - Het aantal autobranden in Gelderland is in de eerste acht maanden van 2020 fors toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Op 1 september stond de teller al op 484 autobranden. Dat is 12 procent meer dan vorig jaar toen er in dezelfde periode 433 autobranden waren.

Alleen in Zuid-Holland (+15,5 procent) en Utrecht (+13,5 procent) was de toename in het aantal autobranden groter. Gemiddeld ligt de toename in Nederland op acht procent. In de provincies Groningen en Zeeland was een daling in het aantal autobranden waarneembaar.

Flinke stijging in Arnhem en Wageningen

Binnen de provincie zijn er forse verschillen. Zo verdubbelde het aantal autobranden in Arnhem en moest de brandweer dit jaar al 108 keer uitrukken. Andere gemeenten die er negatief uit springen zijn Wageningen waar in 2019 nog nul autobranden waren en dit jaar al dertien auto's in vlammen op gingen en Epe waar het aantal autobranden omhoog schoot van vier branden in 2019 naar 23 dit jaar.

Er zijn ook positieve uitschieters. Zo nam in Nijmegen het aantal meldingen met bijna de helft af en is in Rozendaal de afgelopen vijf jaar geen enkele auto uitgebrand.

Bekijk op de kaart hieronder de data voor jouw gemeente. 

Absolute aantallen zeggen echter niet zoveel over het risico dat jouw auto in vlammen opgaat. Daarvoor is het beter om te kijken naar het aantal autobranden afgezet tegen het aantal inwoners in een gemeente.

Op de kaart hieronder staat daarom het aantal autobranden per 10.000 inwoners in de afgelopen vijf jaren. En dan wordt duidelijk dat Culemborg en Heumen de gemeenten zijn waar je het meeste gevaar loopt in de ochtend een verkoolde vierwieler aan te treffen.

Voor dit artikel analyseerde we de data van www.alarmeringen.nl. Branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zijn in deze dataset zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten. Om goed te kunnen vergelijken is bovendien maximaal een melding per dag per straat meegeteld, hierdoor kan soms een melding zijn gemist. De daadwerkelijke aantallen auto's met brandschade kan daarom hoger liggen omdat er bij een melding meerdere voertuigen brandschade kunnen oplopen.

Deel dit artikel: