Tijdelijke uitbreiding terrassen vesting Elburg

ELBURG - Op 1 juni 2020 mochten de horecaondernemingen en de daarbij behorende terrassen weer open. Na weken van verplichte sluiting kan de horeca, onder voorwaarden, weer bezocht worden.

In overleg met de horecaondernemers is gekeken naar de mogelijkheden om tijdelijk enkele terrassen uit te breiden om met inachtneming van de onderlinge afstand een redelijk aantal bezoekers te kunnen verwelkomen. Hierbij is door de gemeente nadrukkelijk gekeken naar de doorrijmogelijkheden voor de hulpdiensten.

Gelet op de druk op de horeca na langdurige sluiting en de doorlopende maatregelen die getroffen dienen te worden, is besloten om tijdelijk uitbreiding van enkele terrassen toe te staan.

Deel dit artikel: