Zes miljoen euro voor duurzamere landbouw

ARNHEM - Uitbundig bloeiende akkerranden, kruidenrijke graslanden, houtwallen en voedselbossen. Boeren worden ondersteund om op een duurzame natuurinclusieve manier te werken. De provincie Gelderland trekt 6 miljoen euro uit voor het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland.

Twintig organisaties, waaronder LTO Noord en Natuurmonumenten, hebben deze week hun handtekening onder een samenwerking gezet. Het platform is een initiatief van Natuur en Milieu Gelderland.

Verdienmodel verduurzamen

"Met elkaar willen we het mogelijk maken dat individuele boeren stappen kunnen zetten naar een toekomstbestendige, natuurinclusieve landbouw", vertelt Petra Souwerbren, directrice van Natuur en Milieu Gelderland. Het verdienmodel van de landbouw verduurzamen, dat is de missie. 

"Er zijn nu maar liefst 25 initiatieven", vertelt Peter Drenth, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Hij is enthousiast over het project. "Ik zie dat er veel met agrarisch ondernemers zelf het gesprek wordt aangegaan. Zo kunnen we samen ontdekken en uitproberen wat er werkt en wat niet, en wat we nodig hebben om verder te komen." 

Akkoord 

De Provinciale Staten gingen woensdagavond akkoord met de zogenoemde perspectiefnota. Daarin stond de 6 miljoen euro voor natuurinclusieve landbouw opgenomen. Er was ook een meerderheid voor het beschikbaar stellen van 32,5 miljoen euro voor de aanpak van de stikstofproblemen.

Zie ook: 

Deel dit artikel: