Congregatie wil overledenen begraafplaats Kerkstraat Nijmegen verplaatsen naar Jonkerbos

NIJMEGEN - Overledenen die begraven liggen op de begraafplaats bij het Sint Jozefklooster aan de Kerkstraat in de Nijmeegse wijk Hees worden als het aan de Congregatie van de priesters van het heilig hart van Jezus ligt herbegraven op de begraafplaats Jonkerbos. De begraafplaats wordt gesloten in verband met de verkoop van het klooster.

Sluiting begraafplaats

Het bestuur van de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de priesters van het heilig hart van Jezus heeft besloten de begraafplaats bij het Sint Jozefklooster aan de Kerkstraat 65 te Nijmegen te sluiten. Men is van plan het klooster te verkopen. De Congregatie, die in het bezit is van alle grafrechten en wil verhuizen, wil daarom alle begraven personen opgraven en herbegraven op begraafplaats Jonkerbos. Door de sluiting van de begraafplaats zullen daar ook geen nieuwe begrafenissen meer mogen plaatsvinden.

Rechthebben compenseren

Op grond van de wet is een begraafplaats pas geen begraafplaats meer als er niemand meer begraven ligt. "Bij het besluit tot sluiting moet de voorwaarde worden opgenomen dat eventuele rechthebbenden van graven gecompenseerd worden", laat het Nijmeegse college weten. "Het voorstel om tot een herbegrafenis over te gaan op een andere begraafplaats is een logische en passende compensatie in natura."

Graven jonger dan 10 jaar

Meestal wordt voor het opgraven en herbegraven van de graven jonger dan tien jaar geen vergunning verleend door de burgemeester. Echter in verband met de voorgenomen verkoop van het klooster wordt de vergunning desondanks toegekend. De besluiten tot sluiting van de begraafplaats en opgraving van herbegraving van de begraven personen wordt openbaar gemaakt. De Congregatie dient dit algemeen te publiceren binnen de geloofsgemeenschap.

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Nijmegen RN7 Nijmegen Nieuws
Deel dit artikel: