Nijmegen ziet niets in afsluiten straten voor vakantie vieren

NIJMEGEN - Het Nijmeegse college ziet niets in het organiseren van vakantiestraten in de Waalstad. Het voorstel daartoe kwam van coalitiepartij D66 die elders in het land soortgelijke initiatieven ziet. Maar het college noemt het in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf en niet van de gemeente om hun vakantie vorm te geven.

Het achterliggende idee van Lusanne Bouwmans (D66) was dat veel mensen deze zomer noodgedwongen thuis blijven. Met autoloze straten zouden zij voldoende ruimte hebben om te sporten, te spelen of elkaar te ontmoeten.

Breed draagvlak

Het college stelt zich hierin afwachtend op. “Wanneer dergelijke initiatieven in de stad zouden ontstaan, dan zullen we deze, zoals altijd, serieus beoordelen.” Maar daarvoor is wel breed draagvlak nodig en parkeer- en verkeersoverlast in overige straten moet voorkomen worden, aldus het college.  

Bovendien mag een dergelijk initiatief natuurlijk niet strijdig zijn met de regels die gelden om het virus in te dammen. Samenkomsten in de buitenlucht zijn toegestaan, mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Maar zaken zoals evenementen, muziek en optredens wil het college vooralsnog niet toestaan.

Geen versnelde procedure

Het college is ook niet van plan om het vergunningtraject voor aanvragen te versnellen omdat de gebruikelijke tijd (zes weken) nodig is voor een zorgvuldige beoordeling. Burgemeester Bruls: “Wanneer bewoners unaniem hun straat willen afsluiten voor andere doeleinden en de vraag voldoet aan de voorwaarden, zullen we per verzoek nagaan of hier een vergunning voor nodig is, en deze in dat geval afgeven.”

Deel dit artikel: