Wolf ook in begrazingsgebied Epe-Heerde

EPE - Nu de wolf ook is gesignaleerd in het begrazingsgebied van de schaapskudde Epe-Heerde, zullen ook daar de nodige maatregelen genomen gaan worden. Omdat de wolf in principe niet springt, maar graaft, zal gewerkt moeten worden aan laag bij de grondse afrastering met stroomdraad.

Wel wordt getracht het zo in te richten dat bezoekers kunnen blijven genieten. Dat was ook de reden van het aanschaffen van geiten bij de schaapskooi, zodat er altijd wat te zien is ook als de schapen naar de hei zijn vertrokken.

Om de schapen te beschermen tegen de wolf worden drie weides ingericht als nachtkralen, waar de schapen veilig kunnen verblijven als de herder naar huis is. De geitenweide, waarin ook het honden- en geitenverblijf staat, wordt ook onder stroom gezet. Wel wordt overwogen te gaan werken met een tijdschakelaar, waardoor er alleen ’s nachts stroom op staat.

De beide aangrenzende weides worden dagkralen en daar blijft de situatie zoals die nu is. Fysiek contact maken met de schapen kan daar dan zonder gevaar. Omdat het aanbrengen van stroomdraad enige tijd kost zijn een aantal weides al vast afgezet met linten hetgeen volgens de stichting Wolf-Fencing onder meer in de VS al goed werkt. Door middel van informatieborden zullen bezoekers worden geïnformeerd over de maatregelen en de risico’s.

Meer over dit onderwerp:
Wolf Gemeente Epe RTV Nunspeet Epe Nunspeet Nieuws
Deel dit artikel: