Elburg wil bezuinigen op PGB en dat leidt tot onrust

ELBURG - Elburg moet, net als veel gemeenten, bezuinigen op de kosten van het 'sociaal domein'. In de komende jaren moet de gemeente een gat van 1,2 miljoen euro zien te dichten. Maandagavond bespreekt de raad voorstellen van het college om het tekort op te vangen. Eén van die voorstellen, het verlagen van het PGB-tarief voor 'informele zorg', leidt tot onrust bij ouders, hulporganisaties en PGB-organisatie Per Saldo: "De politiek kijkt niet naar de lange termijn."

Informele zorg is zorg die betaald wordt vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). "Dat is bijvoorbeeld zorg die door ouders aan hun kinderen of andersom geleverd wordt", legt Alina Molenaar uit. Ze is directeur van Per Saldo, de vereniging die zich inzet voor iedereen met een PGB. "Maar het zijn ook professionele begeleiders die zich volledig kunnen richten op de cliënt. Via de PGB gaan zij een arbeidsovereenkomst aan met de cliënt, waarvoor zij op dit moment gemiddeld 19 euro per uur ontvangen."

Per situatie een afweging maken

De gemeente Elburg wil dat tarief verlagen naar 11 euro per uur. "Dit zijn veelal ouders of vrienden die voor hun kind zorgen", zegt wethouder Krooneman. "Maar ik begrijp wel dat er ook mensen in de problemen kunnen komen door deze tariefsverlaging." Hij pleit dan ook voor maatwerk. "We moeten per situatie bekijken of die 11 euro voldoende is. En als dat niet zo is, moet er ruimte zijn om toch meer te betalen."

In de raadsvergadering van maandagavond zal een amendement worden besproken, waarin het college de opdracht krijgt per situatie te kijken welk tarief nodig is. Molenaar is daar blij mee. "Vaak heeft iemand zijn baan opgezegd om te kunnen zorgen voor een naaste. Daarmee is ook alle zekerheid weggevallen: als je ziek bent krijg je niet doorbetaald, je bouwt geen pensioen op en hebt geen recht op een werkloosheidsuitkering als de zorg stopt."

Ze vindt dat daarom landelijk een tarief vastgesteld moet worden. "Je kunt van een gemeenteraadslid niet verwachten dat hij overal verstand van heeft, dus is het beter als de landelijke overheid bepaalt wat een reëel tarief is. Een tarief met een vergoeding voor al die extra risico's. Deze zorgverleners hoeven niet de hoofdprijs te verdienen, maar ik ben bang dat ze er mee stoppen als het bedrag zo erg verlaagd wordt."

Van 9.000 naar 100.000 euro zorgkosten

In andere gemeenten heeft ze de voorbeelden al gezien. "Jongeren die daar voor 9.000 euro per jaar thuis begeleid konden worden, zagen hun zorgverlener stoppen. Die kon niet rondkomen van dat lage tarief. Die jongeren zijn vervolgens bijvoorbeeld in de Hoenderloo Groep terechtgekomen, wat meer dan een ton per jaar kost. Die korte termijn-bezuiniging kost dus op de lange termijn heel veel geld."

Krooneman kent de voorbeelden. "Daar moeten wij ook naar kijken", erkent hij. Hij betreurt de angst die is ontstaan. "De brief die wij als gemeente naar de ouders hebben gestuurd, heeft daar ook niet bij geholpen. We waren te zakelijk, hebben alleen gezegd dat we moeten bezuinigen, maar zijn niet ingegaan op de individuele situatie van families."

Dat zal straks, na de raadsvergadering, wel gebeuren. "Als het amendement wordt aangenomen, en daar ga ik vanuit, gaan wij bekijken in welke gevallen we het tarief daadwerkelijk kunnen verlagen, en waar de 19 euro per uur nodig blijft. Uiteindelijk draait dit om maatwerk." 

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.
Deel dit artikel: