Geld verdienen met het ophalen van oud papier, het staat ter discussie

GELDERMALSEN - De vergoeding die papierverenigingen via de regionale afvalinzamelaar Avri krijgen is onrendabel en een oneigenlijke manier van subsidieverlening. Dat stelt de gemeenteraad van Culemborg. De raad wil dat gemeenten voortaan zelf bepalen hoe ze met deze clubs omgaan.

Bijna negentig verenigingen en kerken in Rivierenland spekken hun kas met de vergoeding die ze krijgen voor het helpen bij het ophalen van oud papier. Bij elkaar ontvangen ze hiervoor 713.000 euro. Veel verenigingen doen dit van oudsher in hun gemeente en zijn later bij Avri ondergebracht.

Traditioneel kwam de opbrengst van het papier ten goede aan de clubs maar dat is niet meer zo. Omdat de papiermarkt erg kan fluctueren zijn er afspraken gemaakt over vaste vergoedingen. Er wordt hiervoor een bedrag van acht euro per huishouden geheven op de afvalstoffenheffing.

Culemborg vindt dit oneigenlijk. Er komen op deze manier forse bedragen belastinggeld ten goede aan een beperkt aantal verenigingen. Andere clubs kunnen zich wel inschrijven maar komen pas aan de beurt wanneer een bestaande vereniging afhaakt. De gemeenteraad vindt dat de gemeente zelf zou moeten gaan over welke organisaties onder welke voorwaarden ondersteund worden.

Vergoeding uit het basispakket

De raad doet daarom het voorstel om de vergoeding voor verenigingen uit het zogenoemde basispakket voor alle acht gemeenten in Rivierenland te halen en alleen als optie aan te bieden. Zo kunnen gemeenten zelf kiezen of ze doorgaan met deze constructie of hoe ze het vorm willen geven.

Behalve kritiek op de ondoorzichtige wijze om clubs te ondersteunen, is er ook een financieel argument om de regeling te veranderen. De opbrengst van oudpapier is sterk gedaald. In 2019 was gerekend op 1,4 miljoen euro aan opbrengst maar het werd uiteindelijk maar 960.000 euro. Het ophalen van het papier kostte 1,25 miljoen.

Ophalen zonder clubs is goedkoper

Daarbij komt dat Avri extra kosten moet maken om met de vrijwilligers het papier op te halen. Dit omdat dit veel in de avonduren gebeurt en een chauffeur dan meer kost. Het kan ook overdag met een automatische zijlader zonder vrijwilligers. Dat zou Avri 368.000 euro besparen.

Reden voor de gemeenten West Betuwe, Zaltbommel en Maasdriel om in het bestuur van Avri aan te dringen op een snelle oplossing voor deze kwestie. Tiel laat aantekenen liever meer tijd te investeren in een goede oplossing. In Buren kreeg de VVD vooralsnog de handen niet op elkaar voor een discussie naar Culemborgs voorbeeld. Verschillende gemeenten benadrukken ook het maatschappelijke belang en de historische achtergrond van het papier inzamelen door verenigingen.

Voorstel alternatieven in de maak

Avri heeft recent nog met een kopgroep van dertig clubs gesproken over alternatieve manieren waarop ze zich in kunnen zetten voor de vergoeding die ze krijgen. Ze kunnen bijvoorbeeld als afvalcoaches ingezet worden, op nieuwe manieren grondstoffen inzamelen, de ruimte rond containers netjes houden of helpen op de milieustraat. Avri werkt de gesprekken uit in een voorstel waarover in september besloten moet worden.