Scherpenzeel woedend om 'opgelegde' herindeling met Barneveld

SCHERPENZEEL - De provincie Gelderland wil Scherpenzeel gaan herindelen met Barneveld. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie. De gemeente Scherpenzeel is nu boos en roept bewoners op om samen in actie te komen.

Scherpenzeel wilde graag zelfstandig blijven en heeft geprobeerd de provincie te overtuigen, maar dat is niet gelukt. Scherpenzeel zegt verontwaardigd te zijn over de vooringenomenheid waarmee de provincie herindeling af wil dwingen.

De provincie heeft er echter onvoldoende vertrouwen in dat de gemeente op eigen voet de voorzieningen voor inwoners kan waarborgen: 'Scherpenzeel houdt zichzelf en de inwoners voor de gek,' aldus gedeputeerde Jan Markink: 'Zelfstandigheid is een doel geworden en dat is een verkeerde discussie.' 

In februari startte de provincie al met de herindelingsprocedure. De gemeente Scherpenzeel kon er alleen nog onderuit als het met een rits aan maatregelen kwam. Die werden vorige week gepresenteerd.

Zie ook: Gemeente weet het zeker: Scherpenzeel moet zelfstandig verder

Om geld te besparen wilde Scherpenzeel het gemeentehuis verhuizen en zouden de belastingen voor inwoners verhoogd worden, om onder andere de kosten voor extra ambtenaren te betalen. Bij elkaar kosten deze zo’n 1,6 miljoen euro per jaar.

Gedeputeerde Staten zetten grote vraagtekens bij de financiële houdbaarheid op langere termijn van deze extra investeringen én bij de effecten daarvan op de bestuurskracht.

'Ons plan wordt van tafel geveegd' 

De gemeente vindt dat ze wel degelijk een haalbaar en toekomstbestendig plan op tafel heeft gelegd: 'En dat wordt door de de provincie van tafel geveegd', klinkt het. 

'We hebben wél een visie, en een robuust, betaalbaar, realistisch en concreet plan. Voor onze dienstverlening, en voor het realiseren van onze ambities voor Scherpenzeel en de Scherpenzelers. Voor het betaalbaar maken van De Breehoek (Kultuurhus, red.) en de bibliotheek, en het behouden van laagdrempelige zorg dicht bij de mensen. We krijgen alleen door dit vooringenomen standpunt van de provincie de kans niet om dat plan uit te voeren', zegt Izaak van Ekeren, wethouder van financiën.

Provincie: Scherpenzeel is nu beter af 

De provincie Gelderland heeft Scherpenzeel gevraagd om het scenario van zelfstandig blijven af te wegen tegen een fusie. Dat ontbreekt nagenoeg volgens de provincie: 'Daarmee stelt het Scherpenzeelse college de raad en bevolking niet in staat om een echt onderbouwde afweging te maken.'

Het college van B&W is er heilig van overtuigd dat Scherpenzeel als zelfstandige gemeente het beste af is. In de raad heerst een tweespalt: de coalitie is voor zelfstandigheid, terwijl de oppositie liever met Barneveld samengaat. Zij hadden al eerder vrijwillig willen fuseren. In de afgelopen 20 jaar is er vaker gesproken over de herindeling van de kleine, Veluwse gemeente.

Actie 

Het gemeentebestuur van Scherpenzeel is niet van plan zich bij het voorlopig standpunt van de provincie neer te leggen. ‘We hebben nog geen argumenten gehoord die ons van ons plan af brengen. We doen het voor Scherpenzeel, voor onze inwoners. We zijn er van overtuigd dat ons plan de beste garanties biedt om juist die zaken te behouden die zij belangrijk vinden.’

Eind volgende week ontvangen alle inwoners van Scherpenzeel een persoonlijke oproep om hun mening kenbaar te maken. ‘We roepen onze inwoners op om zich uit te spreken over onze plannen voor Scherpenzeel. Uiteindelijk draait het om draagvlak. Daar kunnen ze, noch in Arnhem, noch in Den Haag, omheen.’

Lang traject 

De plannen van de gemeente zijn door de provincie dus als onvoldoende bestempeld. Nu wacht een lange procedure waarbij de gemeenteraad de Kadernota nog vast moet stellen, er nog wordt gesproken met de raad van Barneveld en overlegd wordt met de minister van Binnenlandse Zaken, Kasja Ollongren.

Het voorstel moet daarna nog door de Tweede en Eerste Kamer. Ook komen er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Als alles rond is moet de heringedeelde gemeente op 1 januari 2023 een feit zijn. 

Later vandaag volgt een artikel met reacties vanuit de betrokken gemeenten. Zowel Scherpenzeel en Barneveld geven aansluitend op deze beslissing van de provincie een persconferentie. 

Zie ook: 

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Scherpenzeel Scherpenzeel Nieuws
Deel dit artikel: