Vervuilers en afvaltoeristen jagen Avri op kosten

GELDERMALSEN - Afvalverwijderaar Avri gaat de komende tijd een intensieve campagne opzetten om vervuiling van grondstoffen en afvaltoerisme tegen te gaan. Ook worden andere manieren onderzocht om meer geld te verdienen aan grondstoffen. Zo hoopt de organisatie de sterk stijgende kosten in de hand te houden.

Het afvalsysteem in Rivierenland is per 1 juli vorig jaar ingrijpend gewijzigd om te zorgen dat de inwoners hun afval zo goed mogelijk scheiden. De inwoners moeten het naar een ondergrondse container brengen en per keer betalen. Dat lukt: de gemiddelde Rivierenlander produceert nu zo'n 77 kilo restafval per jaar, waar dat voor de ingreep nog 124 kilo was.

Het systeem zorgt echter ook voor meer vervuiling van de grondstoffen door mensen die restafval bijvoorbeeld bij het oud papier, textiel of gft-afval stoppen.

'Dat is maar een heel klein percentage van de mensen', benadrukt Avrivoorzitter Joost Reus. '95 procent scheidt heel goed. Maar die paar procent die het niet doet zorgt voor hoge kosten. We gaan de komende tijd een intensieve communicatiecampagne opzetten om dat te voorkomen.'

Veel afvaltoeristen

De nadruk ligt vooralsnog op betere communicatie. In februari liepen de gemoederen hoog op naar aanleiding van handhavingsacties van Avri om de vervuiling van de grondstoffen tegen te gaan. Naast de vervuiling wordt het restafval door zogenoemde afvaltoeristen ook in de openbare ruimte gedumpt, met bedrijfsafval afgevoerd of naar naburige gemeenten gebracht.

Maar liefst 13.000 huishoudens hebben in de tweede helft van 2019 geen afval aangeboden bij Avri. Dat is bijna 14 procent van het totaal aantal huishoudens in Rivierenland. Avri denkt dat het merendeel naar omliggende gemeenten gaat. Zo kunnen inwoners van Lingewaal hun afval nog gratis naar de milieustraat in Leerdam brengen.

Vervuiling kost tonnen

Sinds het nieuwe systeem op 1 juli van start ging, is de vervuiling van de grondstoffen flink toegenomen. Vrachten van grondstoffen zoals papier en textiel worden daarom regelmatig afgekeurd. Er moet meer gesorteerd en verbrand worden. De kosten van dit verbranden zijn de afgelopen tijd sterk gestegen.

Zo was Avri in de tweede helft van 2019 al 350.000 euro extra kwijt door vervuiling en afvaltoerisme. De financiele gevolgen van de vervuiling van de stromen van plastic, metaal en drankkartons is daarbij nog niet meegenomen.

Prijzen kelderen

Daarbij zijn de wereldprijzen voor veel van de grondstoffen uit afval gekelderd. Zo moet er tegenwoordig betaald worden voor het afvoeren van een ton textiel waar dit een jaar geleden nog ruim 400 euro opbracht.

Avri onderzoekt daarom manieren om de grondstofstromen zuiverder te krijgen of op te waarderen door het bijvoorbeeld extra te sorteren.

Vooralsnog betaalt het goede scheiden zich voor de Rivierenlanders daarom niet uit in een lager tarief. De laatste jaren stijgt de afvalstoffenheffing flink en ook voor volgend jaar is de verwachting dat de rekening gemiddeld ruim veertig euro hoger uitvalt.

Volgens Reus staat dit los van de invoering van het nieuwe inzamelsysteem. 'De risico's van extra vervuiling en bijplaatsingen, die zeker in het begin optreden, hadden we ingecalculeerd. Als we het omgekeerd inzamelen niet hadden ingevoerd en op de oude voet waren verder gegaan dan was de afvalstoffenheffing nog veel hoger geweest dan nu.'

Zie ook: Onderzoek: Avri ging te hard met invoering omgekeerd inzamelen