Menzis stopt ook in Zutphen met aanbieden gemeentepolis

ZUTPHEN - Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om in Zutphen gebruik te maken van een gemeentepolis. In navolging van andere gemeenten in de regio (Brummen en Apeldoorn) stopt Menzis ook in de Hanzestad met de collectieve zorgverzekering.

Menzis was oorspronkelijk van plan om de gemeentepolis per 1 januari 2021 te stoppen in Zutphen. Wethouder Laura Werger heeft aangedrongen om de beoogde beëindigingsdatum met een jaar te verlengen. Menzis stemde in met het verzoek. ‘Dat geeft ons ruimte om op zorgvuldige wijze het vertrek van Menzis voor te bereiden en na te denken over alternatieven', aldus de wethouder. 

'Meer armoede en hogere schulden' 

De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De premie is door een korting van de zorgverzekeraar en de gemeente in sommige gevallen lager dan een reguliere zorgverzekering. Ook is het pakket vaak uitgebreider, bijvoorbeeld met veel fysiotherapiebehandelingen en ruime tandartsvergoedingen. 

Voor de 1500 volwassenen en 500 kinderen in Zutphen die nu gebruikmaken van de gemeentepolis betekent dit dat zij eind 2021 zelf een zorgverzekering moeten afsluiten. De kans bestaat dat ze dan duurder uit zijn. Een groot probleem, vinden de wethouders van Epe, Brummen, Heerde en Hattem, waar de gemeentepolis ook is afgeschaft. 'Zorgmijding, meer armoede en hogere schulden zijn het gevolg', schreven zij in december in een brandbrief aan de minister. 

Extra geld voor chronisch zieken en gehandicapten

Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen kunnen in de gemeente Zutphen binnenkort al wel gebruikmaken van een nieuwe regeling als zij te maken hebben met (hoge) medische kosten. Mits inwoners voldoen aan de voorwaarden kunnen zij in drie situaties een financiële vergoeding aanvragen. 

Bij kosten in verband met de aanschaf of verlenging van een gehandicaptenparkeerplaats, bij een extra dure aanvullende zorgverzekering die afgesloten moet worden vanwege bijvoorbeeld hoog medicijngebruik of als een inwoner geen aanvullende verzekering kan afsluiten, maar de medische kosten wel oplopen. 

Zie ook: Veluwse wethouders waarschuwen: 'Afschaffen gemeentepolis heeft grote gevolgen'

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Zutphen Zutphen Nieuws
Deel dit artikel: