Wethouder Lochem op matje geroepen over verhuizing bandenrecyclingsbedrijf

ALMEN - Het worden pittige maanden voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem en voor bandenrecyclingsbedrijf Doornberg in Almen. Het bedrijf heeft nog twee en een halve maand om een nieuwe locatie te vinden en het huidige terrein op te ruimen. De politiek in Lochem en de inwoners volgen het proces kritisch.

Het hoofdpijndossier over het bandenrecyclingsbedrijf lijkt maar niet te willen sluiten. De gemeente Lochem heeft het bedrijf in 2018 uitgekocht voor ruim 2,7 miljoen euro. De afspraak: op 1 augustus 2020 moet het terrein schoon en leeg worden opgeleverd. Maar het bedrijf heeft nog steeds geen nieuwe locatie. 

'We zien dat er nog steeds banden worden aangevoerd, er is geen andere locatie en we zijn als raad niet goed geïnformeerd', zegt Jos Israel van de PvdA-fractie. Hij heeft een interpellatiedebat aangevraagd om de wethouder op het matje te roepen om zich te verantwoorden.

'Niet gewenste resultaat bereikt'

Er wordt al jaren gesproken over het bedrijf dat banden verwerkt. Omdat het terrein in het buitengebied van Almen voller en voller raakt met banden, begint de buurt zich zorgen te maken over brandveiligheid. Uiteindelijk besluit de gemeente in 2018 het terrein aan te kopen. Eén van de voorwaarden is dat het bedrijf tot 1 mei 2020 de tijd krijgt om de bandvoorraad af te bouwen en daarom extra mag shredderen.

Maar 1 mei is inmiddels gepasseerd en de bandenstapel is nog niet weg. 'We hebben niet het gewenste resultaat bereikt', zegt wethouder Bert Groot Wesselijk. Op het terrein liggen nog steeds heel veel banden. 'Er wordt nog steeds materiaal aangevoerd, dat is een keus die het bedrijf heeft gemaakt. Maar het einddoel blijft: 1 augustus is het terrein ontruimd en schoon.'

Volgens de wethouder is dit een tussenstap en is alles erop gericht om het bedrijf in de zomer weg te hebben. 'We zijn voortdurend met het bedrijf in gesprek. De afgelopen periode hebben we 15 locaties bezocht in 12 gemeentes.' Volgens de wethouder is er opnieuw een locatie op het oog. 'Er moeten nog wel wat hobbels genomen worden. We hopen dat er deze week meer duidelijkheid is.'

Uitbetaling geld

De gemeente Lochem trekt 2,77 miljoen euro uit voor de aankoop van de grond. Het bedrijf heeft een deel van dat bedrag al ontvangen. Om hoeveel geld het gaat is niet bekend, maar duidelijk is wel dat de starttermijn en de eerste termijn vorig jaar zijn uitbetaald. 'Toen zag het ernaar uit dat alles op schema lag', zegt Groot Wesseldijk. 'De tweede termijn en de slottermijn zijn nog niet uitbetaald.' 

De tweede termijn had al wel gestort moeten worden, maar omdat het bedrijf zich niet aan de afspraken houdt, heeft ze dat geld nog niet gekregen. Lochem gaat uiteindelijk woningen bouwen op het terrein van Doornberg. Met de verkoop van de grond moet het geld terug worden verdiend.

Doornberg wil stekker eruit trekken

Of de mogelijk nieuwe locatie daadwerkelijk iets wordt, valt te bezien. Het bedrijf heeft in ieder geval zelf al een advocaat in de arm genomen. Eind april heeft die de gemeente een brief gestuurd met de vraag het contract te ontbinden.

Lex de Goede van Meedenken met Lochem vraagt zich af hoe reëel 1 augustus is. 'Als ik het met eigen woorden vertel dat staat er in de brief die de advocaat op 21 april heeft geschreven dat we de overeenkomst maar moeten verscheuren omdat het bedrijf niet aan de eisen kan voldoen door onder andere onvoorziene omstandigheden.'

De wethouder houdt voet bij stuk: '1 augustus is de datum. Wij zullen Doornberg daar aan houden. Mochten ze dat niet doen, dan kunnen we daarna gerechtelijke stappen nemen en al dan niet ontruiming vorderen.'

Motie van treurnis

De fractie van de PvdA vindt dat het hele college niet goed gehandeld heeft en diende daarom een motie van treurnis in. 'Het college had de raad beter moeten informeren. Want waarom heeft u niet aan de bel getrokken toen u begin dit jaar al signalen van het bedrijf kreeg dat het hen niet ging lukken?' De motie kreeg uiteindelijk geen steun en haalde het dus niet.

Zie ook:

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Lochem Almen Nieuws
Deel dit artikel: